การบันทึกข้อมูล จาก DataGridView ลงในฐานข้อมูล อ่ะค่ะว่าทำยังไง

กระทู้คำถาม
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form2 : Form
    {
      
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            database db = new database();

            string query = "SELECT * FROM product";

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, db.connect());

            SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

            while (dr.Read())
            {
                dataGridView1.Rows.Add(dr["product_id"], dr["product_name"], dr["product_amount"]);
            }

            

        }

        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            DataGridViewRow row = this.dataGridView1.Rows[e.RowIndex];

            dataGridView2.Rows.Add(row.Cells[0].Value.ToString() ,row.Cells[1].Value.ToString() ,row.Cells[2].Value.ToString() , label2.Text );  
        }

        private void search_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            database db = new database();

            string query = "SELECT * FROM employee where emp_id = '" + search.Text + "'";

            SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, db.connect());

            SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

            while (dr.Read())
            {
                dataGridView3.Rows.Add(dr["emp_id"], dr["emp_name"]);
            }
        }

        private void dataGridView3_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
            DataGridViewRow row = this.dataGridView3.Rows[e.RowIndex];

            label2.Text = row.Cells[1].Value.ToString();
        }

        
             private void save_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            string query = "";
            for (int i = 0; i < (dataGridView3.Rows.Count - 1); i++ )
            {
                query += "INSERT INTO sending (sending_product_id,sending_product_name,sending_product_amount,sending_id)";
              
                query += " VALUES ('" + dataGridView3.Rows.Cells[0].Value.ToString() + "','" + dataGridView3.Rows.Cells[1].Value.ToString() + "','" + dataGridView3.Rows.Cells[2].Value.ToString() + "','" + dataGridView3.Rows.Cells[3].Value.ToString() + "');";
            }
            database db = new database();

            SqlCommand cmd = new SqlCommand( query ,db.connect() );
            if(cmd.ExecuteNonQuery() > 0){
                MessageBox.Show("save");
            }


        }

            
    }
}
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่