รายนามคณะสงฆ์ผู้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

กระทู้สนทนา
รายนาม คณะสงฆ์ 17 รูป ผู้ลงมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ ปธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีดังต่อไปนี้บายศรี
1.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
2.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร
3.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส
4.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม
5.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม  
(รวม 5 สมเด็จ ทุกเสียงเอกฉันท์)

6.พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
7.พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม
8.พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
9.พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
10.พระพรหมดิลก วัดสามพระยา
11.พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม
12.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
13.พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส
14.พระพรหมวิสุทธาจารย์ วัดเครือวัลย์
15. พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
16.พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม
17. พระธรรมบัณฑิต วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

อีก 3 รูปที่ไม่ได้เข้าร่วมลงมติ

1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพ.ร.บ.คณะ สงฆ์)
2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม (อาพาธ)
และ 3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม (อาพาธ)

กรรมการทุกรูปในการคัดเลือกล้วนแต่ทรงคุณด้วยศีลาจารวัตร สมณศักดิ์ ตำแหน่ง และคุณงามความดี มาจากทั้งธรรมยุติและมหานิกาย
ถูกต้องเป็นไปตามกฏหมายและธรรมเนียมปฏิบัติทุกประการ.

และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ทั้งหมด โดยเฉพาะผู้นำเสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ต่อที่ประชุม มส.คือ สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่มา
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01ERXdNakUwTURFMU9RPT0=&sectionid=TURNd01RPT0=&day=TWpBeE5pMHdNUzB4TkE9PQ==www.dailynews.co.th/education/372928
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่