สตช. ยกฐานะเทียบเท่ากระทรวง ยกเลิกยศสัญญาบัตร-ประทวน ให้ ตร.ทุกนาย เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ

23 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มี พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ  สนช. เป็นประธาน เตรียมนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ตามที่คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม สนช.ในเร็ว ๆ นี้ มีสาระสำคัญคือการเสนอให้เร่งรัดปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ด้วยการเสนอร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.....มีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง เพื่อให้กระจายอำนาจบริหารราชการจากส่วนกลางไปยังส่วนราชการในพื้นที่ โดยจัดระเบียบส่วนราชการใน สตช. ให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรม จำนวน  16 หน่วยงาน อาทิ กรมตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมตำรวจสอบสวนกลาง กรมตำรวจนครบาล กรมตำรวจภูธรภาค 1-9 โดยให้มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อ ผบ.ตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของยศ และชั้นของตำรวจ ให้มีการยกเลิกการแบ่งชั้นข้าราชการตำรวจเป็นสัญญาบัตร และประทวน โดยให้ตำรวจทุกนาย มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเท่าเทียมกัน อาทิ ดาบตำรวจ เป็น นายตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ เป็นนายตำรวจโท สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท และสิบตำรวจตรี เป็นนายตำรวจตรี ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสอบสวนและอำนวยความยุติธรรมในชั้นตำรวจที่เสนอให้ปรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นตำแหน่งตั้งแต่รองสารวัตรถึงผู้บัญชาการ จากเดิมกำหนดเป็นรองสารวัตรถึงผู้บังคับการเท่านั้น รวมทั้งการปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนให้เท่าเทียมพนักงานอัยการ หรือพนักงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม  นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ลดชั้นการบังคับบัญชา และลดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดยยุบเลิกตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่ารอง ผบ.ตร. ยุบเลิกตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. ตลอดจนตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกทั้งหมด เพื่อลดขนาดหน่วยงาน.

http://www.dailynews.co.th/politics/343518
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่