คำสอนบางแง่เด่นขึ้น บางแง่เลือนรางลง เพราะการย้ำและเลี่ยงความสนใจ ความโน้มเอียงและ....
หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (พระธรรมปิฎก-ประยุทธ์ ปยุตฺโต)


พุทธธรรม เป็นหนังสือธรรมะ แต่งโดยพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
แรกเริ่มเดิมทีท่านเขียนเป็นบทความขนาดยาวลงพิมพ์เพื่อ เป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
หรือเรียกสั้นๆ ว่าพระองค์วรรณฯ ต่อมาได้ขยายบทความชิ้นนั้นมาเป็นหนังสือขนาดย่อม แล้วมาขยายเป็นฉบับขยายความ
ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หนังสือ พุทธธรรม ของพระพรหมคุณาภรณ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา
มากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักพุทธธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ

โดยดึงเอาคำอธิบายจาก พระไตรปิฎก, อรรถกถา,ฎีกา, อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้พุทธวจนะแจ่มกระจ่างไว้ครบถ้วน
สมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมทั้งหมดไว้ประจำบ้าน  นับเป็นหนึ่งในหนังสือดี
100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นับเป็นหนังสือที่สำคัญเล่มหนึ่งในวงการพุทธศาสนา และได้รับการยกย่องเสมอมา
จนปัจจุบัน http://th.wikipedia.org/wiki/พุทธธรรม_(หนังสือ)

ดาวน์โหลดหนังสือไฟล์ pdf ได้จาก
http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/583
http://www.ebooks.in.th/ebook/614/

อมยิ้ม33ความนำ สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน (บางส่วน)


อมยิ้ม33บันทึกของผู้เขียน

อมยิ้ม33ชื่อย่อคัมภีร์ - เรียงตามอักขรวิธีแห่งมคธภาษา

อมยิ้ม33ชื่อย่อคัมภีร์สายต่าง ๆ

อมยิ้ม33เกี่ยวกับการอ้างหลักฐานที่มา


อมยิ้ม33การปฎิบัติธรรม/ ประเภทและระดับ แห่งนิพพาน และผู้บรรลุนิพพาน
(พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย)
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่