พูดถึงเรื่องนักกีฬาไปเป็นข้าราชการและเล่นให้หน่วยงานนั้น รึอย่างเคสธีรศิลป์ มาดูตามตัวบทกฎหมายกันเลย

สวัสดีครับ
จากกระทู้ http://pantip.com/topic/33629572
เห็นคนสงสัยกันเยอะเลย ว่ามุ้ยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ทอ. ไปเล่นให้เมืองทองฯได้ไง?
เนื่องจากผมเคยทำงานด้านเอกสารของนักกีฬาในสังกัดมาก่อน เลยพอมีความรู้นิดหน่อย ก็เลยค้นเพิ่มเติม ซึ่งก็เจออันนี้

1. มติ ครม.  ว่าด้วยการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
http://www.soc.soc.go.th/principle_mati.htm
http://www.soc.soc.go.th/Acrobat/v65_50.pdf

สรุปง่ายๆ คือ
"ครม. ได้มีมติเมื่อ ๑ พ.ค.๕๐ อนุญาตให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาอนุญาตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๕ ลง ๒ พ.ค.๕๐"

สำหรับเคสนี้ ที่อ่านมา ครอบคลุมการแข่งขันภายในส่วนราชการ การแข่งขันระดับทีมชาติ การแข่งขันระดับสถาบันอุดมศึกษา
ตามเคสที่ได้เห็นนักฟุตบอลที่สังกัดเหล่าทัพไปเตะฟุตบอลให้กับหน่วยงานที่สังกัด เช่น กีฬากองทัพไทย เป็นต้น
เคสนี้มุ้ยเล่นให้ทีมชาติได้แน่นอน

แล้ว อย่างเคส ธีรศิลป์ที่ไปเล่นให้กับองค์กรณ์นอกราชการอย่างสโมสรเมืองทองฯ ล่ะ?
เคสมุ้ยน่าจะเข้ากับข้อบังคับอันนี้ครับ

2.ข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเข้าสมาคม ศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐
http://opsdapp.mod.go.th/autocomm/autolaw/upload/020-000-sd_2553-02-10_1025.pdf
ดูที่
"ข้อ 4. ข้าราชการกลาโหมประจำการ ลูกจ้าง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
นอกจากข้าราชการการเมือง ผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมประชุม ฟังการบรรยาย เผยแพร่
กิจการ หรือ ช่วยเกลี้ยกล่อมโฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยาย
ไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร หรือองค์การใด ที่มิใช่เป็นของทางราชการทหารให้รายงานผู้บังคับบัญชาตาม
ลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีเพื่อรับอนุญาตก่อน
และ
ถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ ให้เสนอรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วกระทรวงกลาโหมจะได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป"

และ
"ข้อ ๑๐.     ข้าราชการกลาโหมประจำการ ลูกจ้าง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
นอกจากข้าราชการการเมือง ผู้ใดเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใด ซึ่งมิใช่สมาคม สโมสร
หรือองค์การตามข้อ ๘.๑ อยู่ก่อนเข้ารับราชการหรือทำงานในกระทรวงกลาโหมให้รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นจนถึง ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควร"

สรุปง่ายๆ ขอได้ครับ มันมีช่องทางให้ตามนั้น ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ "ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา" สำหรับนักกีฬานะ เคสผู้มีความสามารถด้านอื่นผมไม่รู้ เพราะไม่เคยทำครับ

น่าจะกระจ่างกันนะครับ

ด้วยความเคารพ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่