[KBANK] ขาย LTF ผิดเงื่อนไข (ถือไม่ครบ 5 ปีปฎิทิน) เสียค่าปรับอะไรบ้างครับ นอกจากคืนภาษีที่ลดหย่อนไป

สวัสดีครับ ผมถือ K70LTF ของ บลจ.กสิกร อยู่ครับ

แต่มีปัญหาเรื่องการเงินจึงมีความจำเป็นจริงๆต้องขายผิดเงื่อนไข (ถือไม่ครบ 5 ปีปฎิทิน)

รบกวนสอบถามดังนี้ครับ

1. นอกจากต้องคืนภาษีที่ลดหย่อนไปแล้ว จะโดนค่าปรับอะไรจาก บลจ. หรือจากที่อื่นอีกหรือไม่ ต้องยื่นเรื่องไปที่ไหนอีกมั้ยครับ

2. คืนภาษีที่ลดหย่อนไป ต้องรอทำเรื่องพร้อมกับเสียภาษีปีภาษี 2558 (มกรา-มีนาปีหน้า) ใช่มั้ยครับ

3. กรณีถ้าเป็น RMF ที่ขายคืนก่อนอายุ 55 ปี (ผิดเงื่อนไข) จะมีค่าปรับเหมือนหรือแตกต่างจากกรณีของ LTF อย่างไรบ้างครับ

ขอบพระคุณมากครับ

อมยิ้ม17

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
กรณีการขายคืน LTF ผิดเงื่อนไข จะต้องดำเนินการดังนี้ค่ะ
1. ทำเรื่องคืนภาษีที่เคยขอลดหย่อนให้กรมสรรพากร   โดยแนะนำให้ยื่นคืนภาษีทันทีเพราะมีเบี้ยปรับ
2. เบี้ยปรับ 1.50% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องนำส่งคืน  โดยเริ่มนับจากเดือนเมษายน ถัดจากปีภาษีเงินได้ที่ขอลดหย่อน จนถึงเดือนปัจจุบัน
3. กรณีมีกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ทางกองทุนจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของกำไร
4. กรณีถือกองทุน LTF ของ บลจ.กสิกรไทย ไม่ครบ 1 ปี  จะมีค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีการขายคืน RMF ผิดเงื่อนไข จะต้องดำเนินการดังนี้ค่ะ
1.ทำเรื่องคืนภาษีที่เคยขอลดหย่อนให้กรมสรรพากร   โดยยื่นได้ภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข  หากเข้าเดือนเมษายนแล้ว  จะมีค่าปรับ
1.50% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องนำส่งคืน
2. กรณีขายคืนก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์  และลงทุนไม่ครบ 5 ปี  จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของกำไร   แต่หากมีการลงทุนครบ 5 ปี  กำไรไม่ต้องเสียภาษีค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่