[CR] การบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกายให้สภากาชาดไทย

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ พี่ๆ ชาวห้องบลูทุกคน
วันนี้เราจะมาบอกข้อมูลการบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกายให้สภากาชาดไทยกันนะคะ  เพราะเราเพิ่งสมัครไปสดๆร้อนๆนี่เอง5555555

ซึ่งข้อมูลต่างๆ สามารถหาได้จากเว็ปไซส์ของสภากาชาดไทยได้  http://www.redcross.or.th/home

เริ่มต้นจากการ บริจาคดวงตา ก่อนนะคะ ซึ่งการบริจาคสามารถทำได้3 ช่องทางตามวิธีดังต่อไปนี้

            1.   ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
                1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 7
               ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
               โทรศัพท์ : 0-2256-4039 , 0-2256-4040 ในเวลาราชการ  โทรสาร : 0-2252-4902,
               081-9025938 แจ้งจัดเก็บดวงตาผู้เสียชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง
           2.   บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย  http://www.eyebankthai.com ซึ่งศูนย์ดวงตาจะจัดส่งบัตรผู้บริจาคดวงตาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้        
           3.    เครือข่ายศูนย์ดวงตา
                  ศูนย์ดวงตาภาค 1  รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เป็นศูนย์กลาง
                  ศูนย์ดวงตาภาค 2 รพ.สระบุรี จ.สระบุรี เป็นศูนย์กลาง
                  ศูนย์ดวงตาภาค 3 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นศูนย์กลาง
                  ศูนย์ดวงตาภาค 4 รพ.ศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรี เป็นศูนย์กลาง
                  ศูนย์ดวงตาภาค 5 รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เป็นศูนย์กลาง
                   ศูนย์ดวงตาภาค 6 รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี เป็นศูนย์กลาง
                   ศูนย์ดวงตาภาค 9 รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก เป็นศูนย์กลาง
                   ศูนย์ดวงตาภาค 10 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลาง
                   ศูนย์ดวงตาภาค 11 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลาง
                   ศูนย์ดวงตาภาค 12 รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา เป็นศูนย์กลาง

เราเลือกการบริจาคในวิธีที่1 ซึ่งง่ายมากๆเพียงแค่โทรศัพท์ไปเบอร์ที่ให้ไว้ จะมีพี่พนักงานรับคำร้องการบริจาค โดยพี่เค้าจะขอ ชื่อจริง นามสกุล  หมายเลขบัตรประชาชน  เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน  แล้วจะส่งบัตรประจำตัวผู้บริจาคมาให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริจาคดวงตาสามารถเข้าไปอ่านกระทู้ถาม-ตอบ ในเว็ปของสภากาชาดไทยได้ค่ะ มีข้อมูลเพียบเลย^^   https://www.redcross.or.th/forum/22/22232


..................................................................................................................................................................................................


ต่อมาเป็นการ  บริจาคอวัยวะ     สามารถหาข้อมูลได้ที่เว็ปไซส์  http://www.organdonate.in.th/?page_id=86

       ข้อกำหนดในการบริจาคอวัยวะ
ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี
ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ

      วิธีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
กรอกข้อมูลลงในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ให้ครบถ้วน ชัดเจนแล้วส่งไปรษณีย์มาที่
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยะฯ ได้รับข้อความแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะของท่านแล้ว ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้
หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว อย่าลืมกรอกชื่อ และรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร
กรุณาเก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

โดยหน้าตาของแบบฟอร์มจะเป็นแบบนี้ค่ะ


พอกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยละเราก็ส่งตามที่อยู่ด้านบน  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นกำกับไปด้วย (เผื่อเค้าจะใช้)

เว็ปไซส์กระทู้ถาม-ตอบ ของการบริจาคอวัยวะ  https://www.redcross.or.th/forum/34


..................................................................................................................................................................................................สุดท้ายเป็น การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์  รพ.จุฬา  สภากาชาดไทย

โดยการอุทิศร่างกายนี้มีดีเทลค่อนข้างเยอะ (เยอะมาก!!!!) สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลในลิ้ง  http://www.redcross.or.th/content/page/51

         ซึ่งการติดต่อสอบถามรายละเอียดขอแบบฟอร์มพร้อมส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อความได้ที่ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวัน เวลาราชการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.md.chula.ac.th/ หรือ http://www.redcross.or.th/   แล้วกรอกข้อความ  ส่งแบบฟอร์ม พร้อมกับซองที่จ่าหน้าซอง ถึงตัวท่านเอง ทางไปรษณีย์ มาที่
แผนกอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ศาลาทินทัต  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน  กทม. 10330  
(โรงพยาบาลจะส่งบัตรประจำตัวไปให้ภายหลัง)  

หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนงอุทิศร่างกายคือ  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

โดยหน้าตาของแบบฟอร์มที่ต้องยื่นส่งไปทางไปรษณีย์จะเป็นแบบนี้ค่ะ

ใบสำคัญอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์อันนี้เป็นเว็ปไซศ์ถาม-ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการอุทิศร่างกายค่ะ ข้อมูลแน่นมากกกกกกกกก   http://www.redcross.or.th/forum/19975


..................................................................................................................................................................................................


โดยเราเลือกบริจาคไปทั้ง3 อย่างเลย  ในการบริจาคดวงตานั้นสามารถทำได้โดยร่วมกับการบริจาคอย่างอื่นได้  แต่การบริจาคอวัยวะ กับการอุทิศร่างกายเพื่อการแพทย์นั้น เราจะทำได้เพียงอย่างเดียว(แต่สมัครได้ทั้ง2) ซึ่งแพทย์ผู้รับศพจะเป็นผู้พิจารณาว่าเราสามารถที่จะบริจาคได้แบบไหนขึ้นอยู่กับสภาพของการตาย  และได้รับความยินยอมจากญาติเสียก่อน เพราะ
การบริจาคอวัยวะคือบริจาคคอวัยวะของท่านเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นๆใน กรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพ  สมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนำอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ ให้สามารถดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความสุขได้
ส่วนการ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ คือการนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาเก็บรักษาเป็น “อาจารย์ใหญ่” ไว้ให้ นิสิตแพทย์ แพทย์ และนักศึกษาทางสาธารณสุข สาขาอื่นๆได้ศึกษา

เราเพิ่งสมัครและส่งเอกสารต่างไป เดี๋ยวรอทางสภากาชาดไทยส่งบัตรประจำตัวต่างๆมาให้ เราจะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาบัตรจะเป็นอย่างไร

สุดท้ายนี้ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาอ่าน และสนใจในการบริจาคอวัยวะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้  ซึ่งในวงการแพทย์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก  เราอยากให้มาร่วมบริจาคกันเยอะๆ เพราะตายไปเราก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้  จะเผาทิ้งอย่างเดียวก็เสียดายแย่เลย สู้เอามาบริจาคให้คนที่ต้องการใช้ดีกว่าค่ะ^^


@NanPotter
ชื่อสินค้า:   บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย์
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่