ชี้บวชภิกษุณีมีปัญหาแค่ข้ออ้างพระเถระ

นายจะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยกรณีที่พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วัดสร้อยทอง และภิกษุณีธัมมทีปา เจ้าสำนักทิพยสถานธรรมภิกษุณีอาราม สนับสนุนให้บรรจุการบวชภิกษุณีในประเทศไทยลงใน พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ว่า การบวชภิกษุณีเป็นทางเลือกหนึ่งในเส้นทางศาสนา ที่ผู้หญิงสามารถทำได้ไม่ต่างกับผู้ชาย ยิ่งช่วงนี้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปศาสนา จึงควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงมุมมอง อีกทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญได้ระบุถึงความเสมอภาคไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้นผู้หญิงสามารถมีบทบาทสำคัญในการเป็นพระหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้

สำหรับกรณีนี้มี 2 จุดที่ควรสนับสนุน คือ 1.ความเสมอภาคระหว่างเพศ และ 2.ในการปฏิรูปศาสนา ควรให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้ โดยระบุให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าบทบาทของพระภิกษุในการปกครองคณะสงฆ์ในส่วนของมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นบทบาทหลักที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเท่าใดนัก คิดว่าน่าจะปฏิรูปศาสนาโดยให้ผู้หญิงเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีได้ เพื่อให้ผู้หญิงมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาพุทธมากขึ้น

ทั้งนี้ เครือข่ายผู้หญิงทุกเครือข่าย พร้อมจะสนับสนุนองค์กรที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยผ่ากระแสที่พระสงฆ์ท้วงติงว่าถ้าประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงบวชได้อย่างถูกต้องจะเกิดปัญหาตามมามากมาย อยากยกตัวอย่างภิกษุณีที่บวชในประเทศศรีลังกา และประเทศไต้หวัน ซึ่งทำหน้าที่เหมือนพระสงฆ์โดยที่ไม่เกิดปัญหาใดๆ คิดว่าที่พระสงฆ์ระบุว่าจะเกิดปัญหาตามมานั้นเป็นข้ออ้างมากกว่า เพื่อไม่ให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในพระพุทธศาสนา ข้ออ้างเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผลแล้ว

มติชน
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่