ลาดกระบัง Vs เกษตร ศรีราชา

คือเราติด 2 ที่ค่ะ สจล. วิศวะวัสดุนาโน และวิศวะคอม ที่ มก. ศรีราชา บ้านเราอยู่ศรีราชา คือพ่อแม่อยากให้เรียนที่นี่มาก รบกวนรุ่นพี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ตอนนี้สับสนมากเลยร้องไห้ร้องไห้คร่อกฟี้
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ทุก  มหาวิทยาลัย  ดีหมด  ขึ้นอยู่กับผู้เรียน  จะมีความขยันมากแค่ไหน จะเก็บเกี่ยวเอาความรู้มาได้มากแค่ไหน

แต่ละ  คณะ  สาขา  ภาควิชา  เอก  เน้นคนละด้าน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20120806140549
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  ภาควิชา  เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ http://www.eng.src.ku.ac.th/th/program.php
แนะนำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ https://www.youtube.com/watch?v=1eqnI_HyyJ4

น้อง  ต้องหาตัวเองให้พบ  ชอบอะไร  ไม่ชอบอะไร  ถนัดอะไร  ไม่ถนัดอะไร  บุคลิกภาพ  เป็น  แบบไหน  เรียนจบแล้วอยากทำงานเกี่ยวกับอะไร  แล้วเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ทำในสิ่งที่ชอบแล้วจะมีความสุขในการเรียนและการทำงาน

บางคนคิดว่า  ชอบ  ถนัด  พอมาเรียนจริง  ๆ  เรียน  ไม่ได้  ไม่ไหว  ทุกปี  ทุกมหาวิทยาลัย  มีย้าย  คณะ  สาขา  ภาควิชา  เอก

ถ้า  ชอบ   ถนัด   เขียนโปรแกรม   สาขา   ภาควิชา  เอก   คอมพิวเตอร์
ถ้า  ชอบ   ถนัด   ออกแบบ   พัฒนาเกม   สาขา   ภาควิชา  เอก   เกม   สาขา   ภาควิชา  เอก   เกม   ก็มีเรียน   เขียนโปรแกรม

ภาษา   ใช้ในการเรียน   ต่อและ   การทำงาน

เขียนโปรแกรม   ต้องเก่ง   คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ E & ต้องมี หัวLogic ด้วยถึงจะดี
คอมพิวเตอร์   อ่านอย่างเดียวไม่ได้   ต้องปฏิบัติด้วย  
เขียนโปรแกรม   อ่านให้เข้าใจ   ปิดหนังสือ เว็บไซต์ ลองตั้งโจทย์ ขึ้น มา เขียน ตามความเข้าใจของ เรา อย่า เขียน ตามหนังสือ เว็บไซต์ เพราะ หนังสือ เว็บไซต์ ก็ มีข้อผิดพลาด ถ้า เขียนโปรแกรม ตาม หนังสือ เว็บไซต์ แล้ว บอกว่า เขียนโปรแกรม เป็น ได้ ใคร ๆ ก็ เขียนโปรแกรม เป็น ได้ ต้อง แก้ไข Edit โค้ด Code เป็น โดย ไม่พึ่ง คนอื่น ต้อง ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เป็น ได้ เพราะ ไม่มีใคร มานั่งชี้แนะ ได้ตลอดเวลา ก็ เหมาะ ที่จะเรียน สาขา ภาควิชา เอก คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทุกสาขา   ภาควิชา  เอกหนีการเขียนโปรแกรมไม่พ้น   คอมพิวเตอร์แต่ละสาขา   ภาควิชา  เอกเน้นคนละด้าน  
คอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิทยาศาสตร   จะมีหลายสาขา   ภาควิชาให้เลือกเรียนมาก

คอมพิวเตอร์ทุกสาขา   ภาควิชา  เอกจะเรียนเหมือนกัน   3   วิชา   Database ฐานข้อมูล  
Data Communication & Network การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   System Analysis And Design:SA วิเคราะห์และออกแบบระบบ
จะต่างกันตรง   รหัสวิชา  ชื่อวิชา

คอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิทยาศาสตร   จะเน้น   การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิทยาศาสตร   จะเน้น   การเขียนโปรแกรม   ภาษาJava   ภาษาJava   ต้องมีพื้นฐาน   ภาษาC
คอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร   จะเน้น   Hardware & Software
คอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร   จะเน้น   Hardware & Software   การเขียนโปรแกรม   ภาษาJava   ภาษาJava   ต้องมีพื้นฐาน   ภาษาC
สาขา   ภาควิชา   เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร   จะเน้น   Hardware & Software
สาขา   ภาควิชา   เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร   จะเน้น   Hardware & Software   การเขียนโปรแกรม   ภาษาJava   ภาษาJava   ต้องมีพื้นฐาน   ภาษาC

คอมพิวเตอร์   แต่ละ   มหาวิทยาลัย   จะอยู่ใน   คณะ   ที่แตกต่างกันไป
คอมพิวเตอร์   แต่ละ   มหาวิทยาลัย   จะใช้ชื่อ   สาขา   ภาควิชา   เอก   ที่แตกต่างกันไป

เกม   แต่ละ   มหาวิทยาลัย   จะอยู่ใน   คณะ   ที่แตกต่างกันไป
เกม   แต่ละ   มหาวิทยาลัย   จะใช้ชื่อ   สาขา   ภาควิชา   เอก   ที่แตกต่างกันไป

เจาะลึกวิศวะคอมพิวเตอร์ http://www.youtube.com/watch?v=3-Jf7SUahzo
อยากเรียนวิศวะคอมฯ ต้องดู ! http://www.youtube.com/watch?v=27UyuFFOP10

ถามวิศวะ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ http://www.youtube.com/watch?v=PEpzr0fKyJs

คณะวิศวกรรมศาสตร์
บุคลิกภาพของผู้เรียน
.ช่างคิด  ชอบประดิษฐ์  คิดค้นสิ่งต่าง  ๆ
.สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม
.ชอบคำนวณ  การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์  และ  คณิตศาสตร์
.มีลักษณะความเป็นผู้นำ
.ความสามารถวางแผน  และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
.ยึดมั่นในหลักเหตุและผล
.ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  ฯลฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่เหมาะกับคนที่สนใจทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผู้ที่มีพื้นฐานด้านไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จะสามารถเรียนใน
สาขานี้ได้ดี การเรียนจะมุ่งเน้นทักษะการออกแบบระบบดิจิทัล ระบบควบคุมที่ใช้ซอฟต์แวร์ระดับแก่นโดยใช้ภาษา C และ Visual C++ ตลอดจนภาษา Java บางครั้งก็ต้อง
ใช้ภาษา Assembly นักศึกษาจะสามารถออกแบบระบบ Digital ได้ ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์ที่สร้างพิเศษสำหรับงานนั้น
ทักษะหลักที่จะได้รับการศึกษา
. ออกแบบระบบควบคุมด้วยดิจิตอล และซอฟตแวร์ควบคุม
. ออกแบบซอฟต์แวร์ควบคุมโดยภาษา C
. ออกแบบระบบเว็บบอร์ด โดยใช้ภาษา HTML
. ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ระดับ VLSI
อาชีพหลักที่นักศึกษาทำได้มีดังนี้
. การบริการระบบ Internet
. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
. วิศวกรควบคุม
. Software Developer
. System Engineer
. Multimedia System Engineer ฯลฯ
ศึกษาพื้นฐานทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบ สร้าง ทดสอบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบสมองกลฝังตัว (Embeded System) การออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้งานด้าน VLSI(Very Large Scale Integrated Circuit) การออกแบบ ติดตั้งและควบคุมระบบเครือข่าย รวมทั้งการเขียนโปรแกรมที่ใช้ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการข้อมูลของระบบสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ กัน

โอกาสในการทำงาน
ขึ้นกับสาขาที่ได้เลือกศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ นักออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรผู้ออกแบบฮาร์ดแวร์สมองกลฝังตัว ผู้ออกแบบระบบ VLSI ผู้ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ฯลฯ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจการ SME ที่เป็นของตนเอง รวมทั้งศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ

สาขา  ภาควิชา  เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ไปได้  หลากหลาย  สาขาอาชีพ  ถ้าไม่ทำงาน ด้าน วิศว ก็ทำงาน ด้าน คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ทำงาน ด้าน คอมพิวเตอร์ ก็ทำงาน ด้าน วิศว
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่