ต้องเรียนจบอะไรถึงจะทำงานในด้านฝึก อนุรักษ์/สำรวจสัตว์น้ำ (วาฬ)

คือตอนนี้เรียนอยู่ ปีหนึ่ง คณะครุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มารู้ว่านี่ไม่ใช่แนว  อยากเรียนในสิ่งที่ตนเองอยากเรียน ที่จริงนี่คือความฝัน แต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างจึงทำให้ไม่ได้เรียน เลยจึงอยากเรียน ม ราม ไปพร้อมกัน ในสิ่งที่ชอบแต่ไม่รู้ต้องเรียนคณะอะไร สาขาอะไร อยากจบออกมาทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือสำรวจสัตว์น้ำ  หรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา พวกภาพถ่ายทางดาวเทียม  และก็อยากทำงานเกี่ยวกับการดูเเลฝึกสัตว์ เช่นปลาวาฬ ปลาโลมา สัตว์ขนาดใหญ่(สัตว์น้ำ)  อะไรประมาณนี อะค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
ของ ม ราม
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
เปิดสอน  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่