พระคุณการุณย์... คลังมหาสมบัติที่ถูกลืม!!!

พระคุณการุณย์ คืออะไร? พระคุณการุณย์มีประโยชน์ยังไง กับใครบ้าง? ทำไมพระคุณการุณย์ถึงมีความสำคัญ? จะรับพระคุณการุณย์ได้อย่างไร ,ที่ไหน ,เมื่อไหร่?

บางคนสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อ .... ในขณะที่บางคนแม้จะเป็นคริสตชนก็ไม่สามารถตอบได้แม้แต่ข้อเดียว!!!!   พระศาสนจักร ได้มอบขุมทรัพย์นี้ให้กับคริสตชนทุกคนเพื่อช่วยวิญญาณในไฟชำระ และเป็นการลดโทษของบาปสำหรับวิญญาณของตนเอง

ศีลอภัยบาป
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลอภัยบาป  โดยทรงมอบอำนาจแห่งการยกบาปให้กับบรรดาอัครสาวก จนกระทั่งปัจจุบัน อำนาจแห่งการยกบาปนี้ได้ถูกส่งต่อมายังบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ ให้กระทำหน้าที่ยกบาปแทนพระองค์ในโลกนี้ด้วย   โดยพระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาป ของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยอห์น 20 : 22-23)

สิ่งสำคัญในการขอรับพระคุณการุณย์ คือ การสำนึกบาปอย่างจริงใจ

ดังนั้นเมื่อเรารู้สึกสำนึกเสียใจในสิ่งที่เราได้กระทำไป และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่กลับไปทำบาปนั้นอีก และด้วยจิตใจที่ปรารถนาจะคืนดีกับพระเป็นเจ้า เราจึงไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์ และพระสงฆ์ก็จะโปรดศีลอภัยบาปให้เรา โดยกล่าวว่า  "ข้าพเจ้าจึงอภัยบาปทั้งสิ้นของท่าน เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน"  พร้อมทั้งยกมืออวยพร และให้เราไปทำกิจใช้โทษบาป


กิจใช้โทษบาป

ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ เราเข้มแข็งแค่ไหน ในการทำกิจการเพื่อชดใช้โทษบาปของเรา ... เราไปโกงเงินเขามา 5 ล้าน แต่สวดแค่ วันทา 3 บท มันเพียงพอมั้ย???  เราไปใส่ความนินทาจนเขาได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง แค่สวดภาวนาไม่กี่บท มันเพียงพอรึเปล่า??? และเพราะเรามนุษย์ล้วนแต่มีความโน้มเอียงในทางบาป เพียงแค่ออกจาก "ตู้แก้บาป" (ภาษาชาวบ้านที่เราคาทอลิคคุ้นเคย)  เราก็เริ่มทำบาปแล้ว ........ โห พระสงฆ์องค์นี้ เทศน์ยาวมากกกกกก แถมยังให้ทำกิจใช้โทษตั้งเยอะ ใครจะไปสวดไหว วันทามารีย์ ตั้ง 10 บทแน่ะ แถมยังให้ฉันกลับไปขอโทษยัยนั่นอีก ฝันซะเถอะ ......
  

พระคุณการุณย์ จึงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ เพราะบาปที่ยังไม่ได้สารภาพ หรือ ปกปิดไว้แล้วไปรับศีล (ทุรจารศีล = บาปหนัก) หรือแม้แต่บาปที่สารภาพแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการชดเชยให้เพียงพอสมกับพระยุติธรรมของพระเจ้า โทษของบาปจึงจะยังคงติดอยู่กับวิญญาณของคนๆนั้น

ซึ่งพระศาสนจักร รู้และเข้าใจในเรื่องนี้ดี จึงได้นำคลังมหาสมบัติของพระเป็นเจ้าออกแจกจ่ายแก่คริสตชนทุกคน นั่นคือ พระคุณการุณย์ พระคุณแห่งการยกโทษของบาป ที่ยังคงติดอยู่กับวิญญาณของแต่ละคน และยังได้แนะนำให้คริสตชนทั้งหลายนำพระคุณเหล่านี้เพื่อช่วยวิญญาณในไฟชำระด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับวิญญาณที่ต้องถูกเผาในไฟอันร้อนแรงตลอดวันและคืน เขาจะรู้สึกขอบคุณในความเมตตาของคุณมากสักเพียงใด ที่ช่วยลดเวลาการชำระในไฟของพวกเขาให้สั้นลง


พระคุณการุณย์มี 2 อย่าง คือ พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์  และพระคุณการุณย์บางส่วน

พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ (Plenary  Indulgence) หมายถึง การอภัยโทษบาปอย่างหมดสิ้น ผู้ที่ได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์นี้ จะพ้น “โทษ” ที่พึงต้องรับทั้งหมด (เราจะได้รับการยก "โทษ" ของบาป ตั้งแต่เราเกิดจนถึงวันที่เรารับพระคุณการุณย์บริบูรณ์.......โอ้โห..ช่างเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่จริงๆ)

พระคุณการุณย์บางส่วน  (Partial Indulgence)  หมายถึง  การอภัยโทษให้บางส่วน จะมีการระบุจำนวนวันสำหรับพระคุณด้วย เช่น พระคุณการุณย์ 100 วัน  หมายถึง เมื่อรับพระคุณนี้ จะได้รับการอภัยโทษบาป จำนวน 100 วัน ตัวอย่างเช่น หากเราต้องไปไฟชำระ ด้วยบาปที่ทำเมื่อครั้งยังมีชีวิต ทำให้ต้องรับโทษเป็นเวลา 40 ปี แต่เราเคยรับพระคุณการุณย์ 100 วัน จำนวน 4 ครั้ง ดังนั้น โทษในไฟชำระ 40 ปีที่เราสมควรได้รับก็จะเหลือประมาณ 39 ปี (เอง)  
     อันทรมานเป็นการใช้โทษ           ขอพระทรงโปรดอย่าให้ช้านาน
     หนึ่งวันในไฟแม้ใครทนทาน         จะเปรียบประมาณเท่าร้อยพันปี


คำถาม : อ้าว... งั้นถ้าฉันรับพระคุณการุณย์แล้วอุทิศให้วิญญาณในไฟชำระ ฉันก็ไม่เหลือพระคุณอะไรมาช่วยฉันเวลาต้องไปรับโทษบาปในไฟชำระน่ะสิ

คำตอบ : ไม่ใช่เช่นนั้น แม่พระตรัสที่แมดจูกาเรย์ว่า เราควรสวดภาวนาในวิญญาณในไฟชำระ โดยเฉพาะการขอพระคุณการุณย์อุทิศแด่วิญญาณในไฟชำระ เพื่อพวกเขาจะได้รับการลดโทษ และออกจากไฟชำระได้เร็วขึ้น ที่สำคัญ วิญญาณในไฟชำระที่ได้รับคำภาวนาและพระคุณการุณย์จากเรา ก็จะช่วยภาวนาให้เราด้วย  และพระคุณเหล่านี้ที่เราสวดอุทิศให้ก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใด แม่พระทรงรักษาไว้ให้ และนำมาช่วยเราเมื่อต้องไปไฟชำระด้วย  แปลความสั้นๆก็คือ ยิ่งให้ ก็ยิ่งได้รับ ยิ่งแจกจ่าย ก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้น


แล้วจะต้องทำยังไงบ้าง ถึงจะได้รับพระคุณการุณย์????
พระศาสนจักร ได้เปิดโอกาสให้เราสามารถรับพระคุณการุณย์นี้ได้บ่อยมาก จนเรามองข้ามมหาสมบัตินี้ไปเสียแล้ว...เช่น เวลาที่เราไปแสวงบุญหรือไปฉลองวัดต่างๆ เราก็จะคิดถึง....อาหารอร่อยๆ, ของฝาก,ของใช้ราคาย่อมเยา ฯลฯ  วัดที่ไปร่วมฉลอง หรือ แสวงบุญบางแห่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึง แทนที่เราจะมุ่งหน้าเข้าวัดเพื่อกราบทักทายสวัสดีพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเสียก่อน  เราก็ไปตามสุ้มขายของต่างๆ ซื้อ ซื้อ ซื้อ จึงเต็มมือ หอบหิ้วกันผลุงผลัง


จนกระทั่งใกล้เวลามิสซาจึงค่อยเข้าไปหาที่นั่ง พอได้ที่นั่งแล้ว อ้าวเจอคนรู้จัก (นี่ๆ เธอรู้มั้ย คนนั้นน่ะ เขาเป็นอย่างงี้ อย่างงี้ อย่างงี้ เลยน้าาาา .......ฯลฯ) จนมิสซาเริ่มแล้ว ยังไม่ได้กล่าวสวัสดีทักทายพระ ,ยังไม่ได้สำรวมจิตใจ และไม่มีการภาวนาก่อนเริ่มมิสซาเลย.......(ถ้าหากมีคนมาเยี่ยมเราที่บ้าน แต่เขามัวยุ่งอยู่กับธุระปะปังของตัวเอง และนั่งคุยกับเพื่อนที่บังเอิญมาพบกันที่บ้านของเรา โดยไม่หันมาทักทายเราที่เป็นเจ้าของบ้านเลย เราจะรู้สึกไงดีนะ.....)  


พอยังไม่ทันจะจบมิสซา เราก็ รีบ รีบ รีบ รีบไป "กิน" กินไปบ่นไป (วัดนี้อาหารไม่อร่อยเหมือนวัดนั้น.ของกินก็มีน้อย จะมีเหลือให้ห่อกลับบ้านมั้ยนะ .......ฯลฯ)  กินกันไปจนอิ่มหนำสำราญใจ แอะ ยังมีเวลาเหลืออยู่นี่นา ไปดูของ เผื่อจะซื้ออะไรเพิ่มได้อีกดีกว่า จนกระทั่งถึงเวลากลับ รีบขึ้นรถ กลับบ้าน .... จบการแสวงกิน เอ้ย แสวงบุญไป 1 วัน


ดูเหมือน การแสวงบุญของคริสตชนหลายคน จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากนัก และ ยิ่งเรื่องการรับพระคุณการุณย์ ยิ่งแล้วใหญ่...... นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำไม มหาสมบัติเหล่านี้ถูกทิ้งขว้างอย่างน่าเสียดายยิ่ง

แล้วเราจะสามารถรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้จากที่ไหนบ้าง?

1.   การไปแสวงบุญ หรือ ร่วมฉลองวัดเก่าแก่ ที่พระศาสนจักรตั้งให้เป็นวัดแห่งการแสวงบุญ และเป็นข่าวน่ายินดียิ่ง ด้วยองค์สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงประกาศให้สัตบุรุษทุกคนสามารถรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้ ในโอกาส ปีแห่งนักบวช ตามเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันมา (รับศีลอภัยบาป,ศีลมหาสนิทและการภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา) โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าปีนี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งเป็นวันปิดปีนักบวช  และสำหรับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้กำหนดให้แต่ละเขตมีวัด 1 แห่ง เพื่อการแสวงบุญรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โดยมีรายนามวัดดังนี้..
เขต 1 วัดแม่พระลูกประคำกาลหว่าร์  
เขต 2 วัดสามเสน
เขต 3 วัดซางตาครู้ส กุฏีจีน
เขต 4 วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร
เขต 5 สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เขต 6 วัดมารีย์ สมภพ บ้านแพน
ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์ 2015 นิ้ (ปีแห่งนักบวช) ทุกครั้งที่ร่วมมิสซาอย่างดีในวัดเหล่านี้  ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ หรือวันธรรมดา  ก็สามารถรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้วันละ 1 ครั้ง  ส่วนวัดในจังหวัดอื่นๆ จะมีวัดไหนที่กำหนดให้เป็นวัดเพื่อการแสวงบุญกันบ้าง ต้องลองสอบถามกับพระสงฆ์กันเองนะจ๊ะ   (โปรดฟังอีกครั้ง.....รับพระคุณการุณย์บริบูรณ์แล้ว อย่าลืม!! อุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระด้วยน้าาาาาา)2.   การฉลองเสกอาสนวิหาร หรือวัดใหม่


3.   วันสมโภช หรือวันฉลองนักบุญ ที่พระศาสนจักรประกาศให้มีพระคุณการุณย์ เช่น พระศาสนจักรประกาศให้พระคุณการุณย์บริบูรณ์ แก่สัตบุรุษที่มาร่วมมิสซาในวันฉลองพระเมตตา ตามเงื่อนไข(แก้บาป-รับศีล-สวดตามจุดประสงค์พระสันตะปาปา)

4.   สัตบุรุษที่ใช้วัตถุเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา (กางเขน ลูกประคำ สายจำพวก รูปพระ) ที่ได้รับการอวยพรอย่างดีจากพระสงฆ์ สามารถรับพระคุณการุณย์บางส่วนได้

เงื่อนไขการรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์
1. มีเจตนาที่จะรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์
2. ร่วมมิสซาในวันสมโภชศาสนนามของวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นวัดแสวงบุญ (เฉพาะปีนักบวชนี้ สามารถรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้ทุกวันที่ร่วมมิสซาในวัดที่พระศาสนจักร ประกาศให้เป็นวัดแสวงบุญ)
3. ปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
     - รับศีลอภัยบาป (เป็นทุกข์ถึงบาปและแก้บาปอย่างดี)
     - รับศีลมหาสนิท
     - สวดภาวนาบท “ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าฯ” ,“ข้าแต่พระบิดา” , “วันทามารีอา” , “พระสิริรุ่งโรจน์” โดยถวายคำภาวนาเพื่อตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา

หมายเหตุ
1. จำเป็นต้องปฏิบัติให้ครบตามเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ
2. ผู้ขอรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ วิญญาณต้องอยู่ในสถานะพระหรรษทาน พร้อมกับแสดงความตั้งใจที่จะรักพระเป็นเจ้า  และเกลียจชังบาป คนที่รับศีลอภัยบาปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถรับพระคุณการุณย์ได้ เช่น....
   * คนที่เจตนาคดโกงเงินผู้อื่นและยังไม่ได้ชดใช้คืนให้,
   * คนที่ทำ "บาปสงวน"  คือบาปฆ่าคนจากการทำแท้ง หรือมีส่วนสนับสนุน หรือรู้เห็นในการทำแท้ง บาปหนักข้อนี้พระสงฆ์ธรรมดาไม่  
    สามารถโปรดบาปได้  พระสังฆราชและผู้ที่ท่านมอบหมายเท่านั้นจึงจะโปรดบาปนี้ได้
   * คนที่ยังมีใจโกรธเกลียดเพื่อนพี่น้อง เหล่านี้...ไม่อาจรับพระคุณนี้ได้
3. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์  เป็นพระคุณที่กำหนดให้รับได้วันละ 1 ครั้งและ พระคุณการุณย์นี้สามารถช่วยวิญญาณในไฟชำระได้เป็นอย่างดี
4. พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์  เป็นพระคุณที่ใช้ยกโทษของบาปทั้งสิ้น แก่ผู้ที่ขอรับพระคุณนี้อย่างดี
5. พระคุณการุณย์ ไม่อาจอุทิศให้คนที่ยังมีชีวิตได้

บทภาวนาสั้นๆ ที่สวดแล้วได้รับพระคุณการุณย์ด้วย
* เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน. ( 100 วันทุกครั้งที่ทำสำคัญมหากางเขน  300 วันถ้าจุ่มน้ำเสกด้วย )
และบทอื่นๆอีกมากที่น่าสนใจ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaicatholicsingles.com/index.php?topic=384.0

คุณรู้หรือไม่ การอ่านพระคัมภีร์(Bible) ก็สามารถรับพระคุณการุณย์ได้เช่นกัน  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://blessroom.blogspot.com/2012/07/blog-post_04.html

เชิญเยี่ยมชม วีดีโอ , บทความ ดีๆ อาทิ อัศจรรย์ศีลมหาสนิท , วิญญาณในไฟชำระ และ วีดีโออื่นๆ จาก youtube โดย a little sheep ได้ที่  https://www.facebook.com/help.souls
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่