คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ควรจะอ่านเรื่องอะไรก่อน แล้วอ่านเรื่องอะไรทีหลังครับ?

ควรจะเรียงลำดับการอ่านอย่างไรดีครับ

• เซต
• การให้เหตุผล
• จํานวนจริง
• ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
• ระบบจํานวนจริง
• ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
• ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
• ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
• ฟังก์ชัน
• เรขาคณิตวิเคราะห์
• เลขยกกําลัง
• อัตราส่วนตรีโกณมิติ
• ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
• ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
• เวกเตอร์สามมิติ
• จํานวนเชิงซ้อน
• ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
• ความน่าจะเป็น
• สถิติและข้อมูล
• การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
• การแจกแจงปกติ
• ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
• การสํารวจความคิดเห็น
• ลําดับและอนุกรม
• ลําดับและอนุกรมอนันต์
• แคลคูลัสเบื้องต้น
• กําหนดการเชิงเส้น

ขอถามเพิ่มครับ
ม.ปลาย ไม่มีเรียนเรขาคณิตเหรอครับ
ภาคตัดกรวย คือเรขาคณิตวิเคราะห์เหรอครับ
ทฤษฎีบททวินาม อยู่ในเรื่องอะไรครับ
สมการอิงตัวแปรเสริม อยู่ในเรื่องอะไรครับ
พิกัดเชิงขั้ว อยู่ในเรื่องอะไรครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่