มีใครเก่งเรื่องทำ วีดิทัศน์ หรือ Clip VDO บ้าง

เชิญประกวดจัดทำวีดิทัศน์ และบทความประกอบภาพโครงการในพระราชดำริ “สุขพอที่พ่อให้”
ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเป็นการเผยแพร่โครงการตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสู่เยาวชนของชาติ สำนักราชเลขาธิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ขยายผลองค์ความรู้แนวพระราชดำริสู่เยาวชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ให้ความรู้ ตลอดจนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จึงขอเชิญน้องๆนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดวีดิทัศน์ และบทความประกอบภาพ โครงการในพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ“สุขพอที่พ่อให้” จาก 9 หัวข้อ     
๑. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ
๒. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
๓. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับดิน
๔. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปาชีพ
๕. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
๖. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา
๘. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการเกษตรและโครงการฟาร์มตัวอย่าง
๙. แนวพระราชดำริเกี่ยวกับสาธารณสุขและโภชนาการ

การประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทบทความประกอบภาพ
1.กลุ่มนักเรียน (นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ หรือ ปวช. ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี)
   รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
2.กลุ่มนิสิต นักศึกษา (นักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๖ ปี)
   รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
ประเภทวีดิทัศน์
3.กลุ่มนักเรียน (นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ หรือ ปวช. ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี)
   รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน
4.กลุ่มนิสิต นักศึกษา (นักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๖ ปี)
   รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน

ทั้งนี้เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นมูลค่า 600,000 บาท (แต่ละประเภทคัดเลือกผู้เข้ารอบตัดสินชิงชนะเลิศ 5 อันดับ)

    ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ – ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น !!!!!!
    **ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะดวกในการจัดส่งผลงาน ประเภทวีดิทัศน์  โครงการฯได้เพิ่มช่องทางการส่งผลงาน          สามารถ up load ไฟล์ได้ที่ เว็ปไซท์ โดยการแปลงเป็นไฟล์ MP4 ขนาดไม่เกิน 50 MB)**

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.sukphor.com, www.สุขพอ.com, www.facebook.com/sukphorpeang
โทร.081-423-4121, 086-525-3655, 083-090-3847, 091-010-9519, 02-616-9115
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่