การจัดการ กับ รัฐศาสตร์การปกครอง จะเรียนอะไรดี?

จขกท. กำลังจะเรียนต่อ ป.ตรี ค่ะ กำลังสับสนอยู่ 2 สาขานี้ พอทราบมานิดหน่อยว่า การจัดการ เกี่ยวกับ การเป็นผู้นำ บริหารธุรกิจ(ส่วนตัว) หรือทำงานบริษัทต่างๆได้  ส่วน  รัฐศาสตร์ จะเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเมือง การเมือง สามารถทำงาน ราชการได้ พนักงานบริษัทได้ หรือเป็นครูก็ (ถ้าสอบใบประกาศวิชาชีพครู)   เลยอยากจะถามพี่ๆในพันทิปว่า ถ้าเรียนการจัดการ ในอนาคตอยากสอบข้าราชการ จะได้มั้ย แล้ว ถ้าเรียนรัฐศาสตร์  ไม่สอบเป็นข้าราชการแต่ทำงานเป็นพนักงานบริษัท ได้มั้ย   แล้ว จบ ปวส. มา ถ้าเรียนภาคพิเศษ ต้อง เรียน 4 ปี ใช่หรือเปล่าคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
แต่ละ   คณะ   สาขา   ภาควิชา   เอก   เน้นคนละด้าน

ถ้า   อยากเป็น   อาจารย์   ครู   ต้องเรียน   มาตรฐานวิชาชีพครู   เพ่ิ่มเติม   สำหรับคนที่   ไม่ได้จบตรง   มา

จบ   ปวส ปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง   เรียน ต่อเนื่อง หรือ เทียบโอน   ขึ้นอยู่กับ   วิชา ที่ เทียบโอน ได้ จาก สถาบัน วิทยาลัย โรงเรียน เดิม ถ้า ต่อ ตรง สาขา ที่เกี่ยวข้อง ก็ อาจจะโอน หน่วยกิต ได้ มาก อาจจะจบ เร็ว แต่ ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับ ความขยันของแต่ละบุคคล ถ้า เปลี่ยน สาขา ก็ อาจจะ โอน หน่วยกิต ได้ น้อย อาจจะจบ ช้า ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับ ความขยัน ของแต่ละบุคคล

น้องต้องหาตัวเองให้พบ   ชอบอะไร   ไม่ชอบอะไร   ถนัดอะไร   ไม่ถนัดอะไร   บุคลิกภาพ   เป็น   แบบไหน   เรียนจบแล้วอยากทำงานเกี่ยวกับอะไร   แล้วเลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ทำในสิ่งที่ชอบแล้วจะมีความสุขในการเรียนและการทำงาน

บุคลิกภาพของผู้เรียน
.ชอบวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ
.ชอบคิดวิเคราะห์   ช่างสังเกต   จดจำ   ละเอียดรอบคอบ
.สนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ
.มีมนุษยสัมพันธ์ดี   และมีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
.มีทักษะภาษาต่างประเทศ   ฯลฯ

สาขาการจัดการ Management
มุ่งเน้นในหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการสมัยใหม่   และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   โดยการเรียนการสอนเน้นในทั้งภาคทฤษฎี   ปฏิบัติ   และการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมแก่นักศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการในอนาคต   ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในเรื่องของ
เทคโนโลยีทางธุรกิจ   เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริง   ผ่านทาง   E-Commerce   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจที่เกิดขึ้น   โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดี   ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

โอกาสทางวิชาชีพ
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในฐานะนักบริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง   ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน
ปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ตลอดจนการทำงานในภาค
ธุรกิจและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายต่างประเทศ  ฝ่ายจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตและ
ปฏิบัติการ  ฝ่ายการเงินและอาชีพเฉพาะด้าน  อาทิ
ที่ปรึกษาทางการลงทุนที่ปรึกษาการวางแผนการเงิน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ฯลฯ

เจาะลึกภาควิชา "รัฐศาสตร์" http://www.youtube.com/watch?v=jktOPK32EO4
อยากเรียน"รัฐศาสตร์" ต้องดู ! http://www.youtube.com/watch?v=T4a5vnnJnCE
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่