[complete] รายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๖

cr. http://www.natarajaawards.com


ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๕ประจำปี ๒๕๕๖
ในวันอาทิตย์ที่  25 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.45 น. – 17.45 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 2  อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3รางวัลประเภทรายการวิทยุ

1)  ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
      - รายการยามบ่ายกับทนายประชาชน บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ออกอากาศทาง ส.ทร. 106 วิทยุครอบครัวข่าว

2)  ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
      - 94 EFM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 94.0 MHz
      - Chill FM 89 จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 89.0 MHz
      - Green Wave 106.5 FM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 106.5 MHz
      - Seed 97.5 FM จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง 95.0 MHz

3)  ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
      - คุณกรุณา บัวคำศรี จากรายการ รอบโลกกับกรุณา ออกอากาศทาง ส.ทร. 106 วิทยุครอบครัวข่าว
      - คุณสายชล เกียรติกังวาฬไกล จากรายการ ชัยชนะแห่งการพัฒนา ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ อสมท 100.5 MHz

4)  ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
      - คุณชวลิต ศรีมั่นคงธรรม (DJ เชาเชา)  จาก 94 EFM ออกอากาศทาง 94.0 MHz
      - คุณยุทธนา บุญอ้อม (DJ เต็ด) จาก Chill FM 89 ออกอากาศทาง 89.0 MHz
      - คุณอัตตพงษ์ อัตตกิจกุล (DJ อ้น) จาก Seed 97.5 FM ออกอากาศทาง 97.5 MHz
      - คุณเอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ (DJ เอกกี้) จาก Green Wave 106.5 FM ออกอากาศทาง 106.5 MHz
      - คุณชวลิต ศรีมั่นคงธรรม (DJ เชาเชา) จาก 94 EFM ออกอากาศทาง 94.0 MHz

สถานีต่างจังหวัด

5)  รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
      - รายการแฟนตาซีลูกทุ่งไทย จาก บริษัท เค.ซี.เอส แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ ตชด. จ.ตาก 94.75 MHz

6)  รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม
      - รายการแสงนำชัย จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น 90.75 MHzงานประเภทรายการโทรทัศน์ จำนวน 11 รางวัล

7)  รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
      - รายการข่าว 3 มิติ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - รายการคลุกวงข่าว จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการตีท้ายข่าว จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
      - รายการประเด็นเด็ด 7 สี จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - รายการห้องข่าว 7 สี จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

8)  รางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
      - คุณนารากร  ติยายน รายการประเด็นเด็ด 7 สี จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา รายการห้องข่าว 7 สี (รายการข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2) ช่วงฝนฟ้าอากาศ
        จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ รายการคลุกวงข่าว จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - คุณสายสวรรค์   ขยันยิ่ง รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด  
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา รายการเรื่องเล่าเช้านี้ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด  
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

9)  รางวัลสกูปข่าวยอดเยี่ยม
      - สกูปข่าว "คู่ชีวิตชรากลางผืนป่าเสี่ยงภัย" จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - สกูปข่าว "บุกทลายโรงงานนรก" จาก บริษัท สาระดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - สกูปข่าว "วิกฤตคราบน้ำมันเกาะเสม็ด" จากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7
      - สกูปข่าว "สื่อคุกคามรูปแบบใหม่" จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
      - สกูปข่าว "หมอกควันจากเชิงตะกอน" จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
      - สกูปข่าว "อิสรภาพนางแดง" จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

10)  รางวัลเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม
      - รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทร จาก บริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - รายการคิลเลอร์ คาราโอเกะ ประเทศไทย  จาก บริษัท แฮฟเอกู๊ดดรีม จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการชิงร้อย ชิงล้าน Sunshine Day จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - รายการเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย จาก บริษัท เฮลิโคเนียเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - รายการแฟนพันธุ์แท้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

11)  รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
      - รายการ THE EXPERT ปรากฎการณ์ปลุกฝัน จากบริษัทโซลิดเอนเตอร์เทนเม้นท์จำกัด และบริษัทเจเอสแอลโกลบอลมีเดียจำกัด
        ออก อากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
      - รายการเจาะใจ จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
      - รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย จาก บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี

12)  รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม
      - รายการ The Voice Thailand เสียงจริง ตัวจริง Season 2 จาก บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน จาก บริษัท เจเอสแอลโกลบอลมีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7
      - รายการคริส ดีลิเวอรี่ จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
      - รายการคุณพระช่วย จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการที่นี่หมอชิต จาก บริษัท ดีทอล์ค จำกัด  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

13)  รางวัลสารคดียอดเยี่ยม
      - รายการ The Unseen Football ทีมนี้พี่รัก จากบริษัทไอพีจีแอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาไอพีจีมีเดียแบรนด์ส์
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - รายการกบนอกกะลา จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการคนค้นคน จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการหอมแผ่นดิน จาก บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการเรื่องจริงผ่านจอ จาก บริษัท สาระดี จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

14)  รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม
      - รายการ SCI-Fighting วิทย์สู้วิทย์ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
        ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการเกมเด็ด ๗ กระดาน จาก บริษัท บ้านบันดาลใจ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - รายการซูเปอร์จิ๋ว จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - รายการท้าให้อ่าน จาก บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
      - รายการหนูน้อยกู้อีจู้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
      - รายการหนึ่งสมองสองมือจูเนียร์ จาก บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

15) รางวัลรายการกีฬายอดเยี่ยม
      - รายการ The Unseen Football ทีมนี้พี่รัก จากบริษัทไอพีจีแอดเวอร์ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาไอพีจีมีเดียแบรนด์ส์
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - รายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - รายการถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

16) รางวัลผู้บรรยายยอดเยี่ยม
      - คุณพิสิฏพล  สิมะเสถียร สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชาวิถี จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - คุณวีรศักดิ์ นิลกลัด  รายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง   สารคดีวันนี้ของพ่อ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - คุณสาธิต  กรีกุล การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2013 ที่เมียนมาร์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

17)  รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
      - คุณกฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ รายการแฟนพันธุ์แท้ จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
      - คุณปัญญา นิรันดร์กุล รายการชิงร้อย ชิงล้าน Sunshine Day จาก บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
        ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
      - คุณภัทราพร  สังข์พวงทอง รายการกบนอกกะลา จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - คุณวุฒิธร มิลินทจินดา รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย จากบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี
      - คุณศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ รายการจันทร์พันดาว จาก บริษัท เจเอสแอลโกลบอลมีเดีย จำกัด  
        ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
      - คุณสัญญา คุณากร รายการเจาะใจ จาก บริษัท เจเอสแอลโกบอลมีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่