'ไทย' มีความสุขอันดับ 36 ของโลก 'ยโสธร' จังหวัดสุขที่สุดในประเทศ

ผลสำรวจเนื่องในวันความสุขสากล พบ "ประเทศไทย" มีความสุขอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก เป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน คนไทยมีคะแนนความสุขในครอบครัวเฉลี่ย 7.17 คะแนน จากเต็ม 9 คะแนน จังหวัดยโสธรครองแชมป์สุขสูงที่สุด...

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 57 นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 20 มีนาคมทุกปี องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น (UN) ได้ประกาศให้เป็นวันความสุขสากล (The International Day of Happiness) เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา เพื่อเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลก ให้ความสำคัญกับความสุข ในฐานะที่เป็นเป้าหมายพื้นฐานของชีวิต และได้เสนอให้กำหนดเรื่องของความสุข เป็นวัตถุประสงค์สำคัญของนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ และยังได้เสนอให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อความผาสุกของประชาชนโดยรวม ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตทางสังคมอีกด้วย

องค์การสหประชาชาติ ได้สำรวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก ในปี 2553- 2555 พบว่า ประเทศที่มีความสุขอันดับ 1 ในโลก คือ เดนมาร์ก ส่วนไทยอยู่ในลำดับที่ 36 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 2 ในอาเซียน รองจาก สิงคโปร์ ที่อยู่ในอันดับที่ 30 ระบุ ว่า ปัจจัยความสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ได้แก่ รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชน มีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษา และความเท่าเทียมทางเพศและสังคม ส่วนปัจจัยความสุขที่สำคัญในระดับบุคคลได้แก่ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานและครอบครัว

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ล่าสุดในปี 2555 พบว่าคนไทยทั่วประเทศอายุ 15 ปีขึ้นไป มีคะแนนความสุขในชีวิต ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญคือความสุขในครอบครัว โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน จังหวัดที่มีคะแนนความสุขในครอบครัวมาก 10 อันดับแรกได้แก่

1. ยโสธร ได้ 8.35 คะแนน
2. สุรินทร์ 8.03 คะแนน
3. ตรัง 7.97 คะแนน
4. นครพนม 7.96 คะแนน
5. ปทุมธานี 7.85 คะแนน
6. ยะลา 7.83  คะแนน
7. เพชรบูรณ์ 7.77 คะแนน
8. น่าน 7.77 คะแนน
9. พิจิตร 7.75 คะแนน และ
10. ชัยภูมิ 7.75 คะแนน

ส่วนจังหวัดที่มีคะแนนน้อย 3 จังหวัด ได้แก่
สมุทรสงคราม 5.39 คะแนน
ปัตตานี 6.06 คะแนน
สระแก้ว 6.10 คะแนน

ไทยรัฐ

http://bit.ly/เพจข่าวดี
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่