ครูทั่วประเทศขอ รมว. ศึกษาธิการ ที่มีประสบการณ์ "บริหารการศึกษา"

กระทู้คำถามทำไมการศึกษาไทยถึงด้อยพัฒนา ผู้บริหาร/แม่ทัพที่จะบังคับทิศทางวงการการศึกษาควรจะเป็น "อดีตครู" หรือ "อดีตผู้บริหารสถานศึกษา" หรือ "อดีตผู้บริหารวงการการศึกษา" หรือ สำเร็จการศึกษาด้าน "ครู" และ/หรือ "สาขาบริหารการศึกษา" มาก่อน เพราะทิศทางการศึกษาไทยต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา จึงจะสามารถเข้าใจ "ครู" "นักเรียน" ได้อย่างแท้จริง

เรามาดูอดีตแม่ทัพแห่งกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยกันดีกว่าว่า ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นใคร และสำเร็จการศึกษาด้านใดบ้าง ย้อนหลังไป 19 คน จากปัจจุบัน

1. จาตุรนต์ ฉายแสง - ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก ที่บัฟฟาโล สหรัฐอเมริกา

2. พงศ์เทพ เทพกาญจนา - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Master of Comparative Law จากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา
*เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

5. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

6. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ และการวางแผน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

7. ศรีเมือง เจริญศิริ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*ภรรยา - รังสิมา เจริญศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

8. สมชาย วงศ์สวัสดิ์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

9. วิจิตร ศรีสอ้าน - ปริญญาตรี (1) อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี (2) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) สาขามัธยมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยทุนฟุลไบรท์

10. อดิศัย โพธารามิก - ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแมริแลนด์

11. ปองพล อดิเรกสาร - ปริญญาตรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย EHIGH ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ UNIVERSITY WASHINGTON D.C.

12. สุวิทย์ คุณกิตติ - ปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านเคมี มหาวิทยาลัยเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา

13. ทักษิณ ชินวัตร - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 26 ปริญญาโท สาขากระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ปริญญาเอก สาขากระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต

14. เกษม วัฒนชัย - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก
วุฒิบัตรสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก
*อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    

15. สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16. ปัญจะ เกสรทอง - ไม่พบข้อมูลการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์  นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.รามคำแหง

17. ชุมพล ศิลปอาชา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท (M.P.A.) มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

18. ชิงชัย มงคลธรรม - ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

19. สุขวิช รังสิตพล - ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่