งานสโมสรสันนิบาต ทำไมมีแต่พวกอำมาตย์เต็มไปหมด แต่งตัวเป็นอำมาตย์กันเต็มที่

กระทู้คำถาม
ใส่สายสะพายกันเหมือนพวกเจ้านายโบราณเลย แล้วพวกไพร่รากหญ้าทั่วไป มีใครที่ถูกเชิญไปร่วมบ้างครับ เขาเชิญกันยังไงครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
งานสโมสรสันนิบาต

คอลัมน์ที่ 13


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ สนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554

"สโมสรสันนิบาต" หมายถึง งานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการ การจัดงานสโมสรสันนิบาต จึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการ

กำหนดการจัดงานสโมสรสันนิบาต โดยปกติจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค. ของทุกปี หลังจากหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5-6 ธ.ค. ซึ่งจะมีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง ยกเว้นในบางปีที่กำหนดให้เลื่อนจากวันที่ 7 ธ.ค. เป็นวันที่ 9 ธ.ค. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระราชกิจขององค์ประธาน

รูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาต จะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรอง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า The Grand Reception โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบการจัดงาน จะมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เข้าร่วมงาน

พร้อมทั้งส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา และประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรม ผู้บัญชาการ อธิบดี ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการขึ้นไป

รวมถึงข้าราชการในพระองค์ ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะทูตานุทูต รวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับสถานที่ในการจัดงาน ปกติจะจัดบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ยกเว้นเมื่อปี พ.ศ.2551 ที่กลุ่มพันธมิตรบุกยึดทำเนียบรัฐบาล จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานสโมสรสันนิบาตไปยังหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์

ดังนั้น การจัดงานสโมสรสันนิบาต จะจัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาลเท่านั้น

ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ งานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคล

แต่ปรากฏว่ามีบางจังหวัดที่จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. โดยได้ใช้ชื่องานว่า งานสโมสรสันนิบาตเช่นกัน ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้ให้ข้อสังเกตว่า งานสโมสรสันนิบาตหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการที่รัฐบาลจัดขึ้นในวาระสำคัญ

ดังนั้น หากจังหวัดต่างๆ จะจัดงานเพื่อเทิดทูน สถาบันและถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี จึงอาจพิจารณาเลือกใช้ชื่องานเป็นอย่างอื่นแทน เช่น งานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธ.ค. เป็นต้น

ที่มา ข่าวสด
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐศาสตร์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่