ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ต้องเตรียมอะไรมั่งครับ

กระทู้คำถาม
พอดีมีแผนว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ แต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับ

เลยอยากจะมาขอข้อมูลจากทุกท่าน ว่าจะต้องเตรียมการเรื่องอะไรบ้าง

ต้องมีระยะเวลาการเตรียมงานนานแค่ไหน เรื่องนิมนต์พระ เรื่องอาหาร สถานที่

หรือมีเรื่องอะไรที่ต้องคอยเตรียมอีกมั้ยครับ ขอรบกวนเพื่อนๆ ด้วยครับ -_-!!!
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 6
ทำบุญงานมงคล (แบบย่อๆ)

พิธีฝ่ายเจ้าภาพ
ก. อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ปัจจุบันนิยม 9รูป อย่างน้อย ๔รูปขึ้นไป(ครบองค์สงฆ์) แต่คนไทยไม่นิยมเลข ๔ จึงปัดเป็น ๕ ก็ได้
ข. เตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
ค. ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
ฆ. วงด้ายสายสิญจน์
ง. เชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
จ. ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
ฉ. เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามควรแก่ฐานะ
ช. ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์

เมื่อพระสงฆ์มาถึงแล้ว
ก. ประเคนเครื่องรับรองที่จัดไว้
ข. ได้เวลาแล้ว จุดเทียนธูปที่โต๊ะบูชา บูชาพระแล้วกราบนมัสการ ๓ ครั้ง
ค. อาราธนาศีล และรับศีล
ฆ. ต่อจากรับศีล อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
ง. นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้ว ถวายน้ำร้อนหรือ เครื่องดื่ม อันควรแก่สมณะ

การตั้งโต๊ะบูชามีหลักว่า ต้องตั้งหันหน้าโต๊ะออกทางเดียวกับพระสงฆ์ ปัจจุบันนิยมตั้งพระพุทธรูปไว้ทางขวาของพระสงฆ์

สำหรับการตั้งเครื่องบูชานั้นควรมีแจกันประดับดอกไม้ ๑ คู่ ตั้ง ๒ ข้างพระพุทธรูป ตั้งกระถางธูปตรงหน้า พระพุทธรูปกับเชิงเทียน ๑ คู่ ตั้งตรงกับแจกัน

การวงสายสิญจน์ เริ่มวงสายสิญจน์ที่ฐานพระพุทธรูป รอบบ้านจากซ้ายไปขวา หรือเลข ๑ ไทย กลับมาจบที่ฐานพระพุทธรูปมายังภาชนะน้ำมนต์ อย่าให้สายสิญจน์ขาด อย่าโยงต่ำเกิน อย่าเดินข้าม

เรื่องตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ควรเตรียมภาชนะเป็นประการแรก ถ้าไม่มีครอบ น้ำมนต์ ซึ่งเป็นของสำหรับใส่น้ำมนต์โดยเฉพาะ จะใช้บาตรของพระหรือขันน้ำ พานรองแทนก็ได้

เรื่อง จุด เทียน ธูป ที่โต๊ะบูชา เจ้าภาพควรจุดเอง ไม่ควรให้คนอื่นจุดแทน เพราะเป็น การนมัสการพระอันเป็นกิจเบื้องต้นของบุญ การจุดควรจุดเทียนก่อน จุดด้วยไม้ขีดหรือเทียน ชนวน อย่าต่อจากตะเกียง หรือไฟอื่น เทียนติดดีแล้ว ใช้ธูป ๓ ดอกจุดต่อที่เทียนจนติดดี จึงปักลงให้ตรง ๆ ในกระถางธูป แล้วตั้งใจบูชาพระ

ต่อจากนี้จึงดำเนินพิธีไปตามลำดับ คืออาราธนาศีล รับศีลแล้ว อาราธนาพระปริตร พออาราธนาพระปริตรจบแล้ว พระสงฆ์เริ่มสวดมนต์ ทุกคนที่อยู่ในบริเวณพิธี พึงนั่ง ประนมมือฟังพระสวดด้วยความเคารพ พอพระเริ่มสวดมงคลสูตรขึ้นต้นบท อเสวนา จ พาลานํ เป็นต้น เจ้าภาพพึงเข้าไปจุดเทียนน้ำมนต์ที่บาตร หรือครอบน้ำมนต์หน้าพระแล้วประเคนบาตร หรือครอบน้ำมนต์นั้นต่อหัวหน้าสงฆ์ เพื่อท่านจะได้ทำน้ำมนต์ต่อไป

ถ้าเป็นงานวันเดียว คือ สวดมนต์ก่อนฉัน การตระเตรียมต่าง ๆ ก็คงจัดครั้งเดียว พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก่อน แล้วสวดถวายพรพระต่อท้าย เจ้าภาพพึงนั่งประนมมือฟัง เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทถวายพรพระ จึงเตรียมภัตตาหารไว้ให้พร้อม พอพระสวดจบก็ยกประเคน ได้

สุดท้ายพิธี เมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันอิ่มแล้ว ถวายเครื่องไทยธรรม ต่อนั้น พระสงฆ์ อนุโมทนา ขณะพระว่าบท ยถา... ให้เริ่มกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เสร็จก่อนจบบท ยถา...
พอพระว่าบท สพฺพีติโย... พร้อมกัน ถึงประนมมือรับพรตลอดไปจนจบ แล้วส่งพระกลับ


.......... อื่นๆ ตามนี้ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=14
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่