แชร์ประสบการณ์ เรื่องการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยวระยะสั้นโดยตรงกับสถานทูตฝรั่งเศส

วันนี้ ช่วงเช้า ผมมีนัดหมายยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตฝรั่งเศส เดินทางพร้อมกัน 2 คนครับ

สรุปขั้นตอนการนัดหมาย

* การนัดหมายต้องทำผ่าน TLS Contact เท่านั้น ไม่สามารถทำการนัดหมายโดยตรงกับสถานทูตฝรั่งเศสได้ *

1. ผู้ขอวีซ่า ต้องทำการ ลงทะเบียน Online บนเวบไซด์ TLS Contact  -  https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php  

2. เมื่อเลื่อนลงไปที่  Page นี้ จะมีปุ่มสมัคร ให้ทำการกดปุ่มสมัคร แล้วระบบจะให้เราสร้างบัญชี เพื่อ Log in เข้าไปกรอกข้อมูล
ให้ผู้ขอวีซ่ากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จะได้ CODE มา 1 CODE

3. ให้ใช้ CODE ที่ได้มา ทำการโทรนัดหมายยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับ TLS Contact หมายเลข 02 – 696-3888
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30

4. ทางเจ้าหน้าที่รับสายและจะสอบถามรายละเอียดเล็กน้อย ก่อนบอกวันนัดหมายกับสถานทูต ให้ผู้ขอวีซ่าทำการตกลง เป็นอันสิ้นสุด

5. ผู้ขอวีซ่าจะได้รับอีเมลจาก TLS Contact แจ้งรายละเอียดการนัดหมายกับสถานทูตครับ พร้อมทั้งมีสถานที่ยื่นขอวีซ่าในอีเมลฉบับนี้

สรุป เจ้าหน้าที่ TLS CONTACT ที่รับสาย บริการและสนทนากับผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นดีครับ  

สรุปขั้นตอนวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า

*ให้พิมพ์อีเมลที่นัดหมายติดไปด้วยครับ *
*ให้ไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15-30 นาทีครับ*
*ค่าวีซ่าเชงเก้น ราคา 2542 บาท ต่อท่าน ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ แล้ว*

1.  เมื่อไปถึงสถานที่นัดหมาย คือ ตึก CAT บางรัก ถนนเจริญกรุง บริเวณชั้นที่ 1 จะพบการเจ้าหน้าที่สถานทูตและ รปภ ให้ยื่นอีเมลนัดหมายพร้อมกับ PASSPORT เล่มปัจจุบันให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูต เพื่อเช็คข้อมูลและจะได้รับบัตรเพื่อเข้าไปในอาคาร และขึ้นไปแผนกวีซ่าสถานทูตฝรั่งเศส ซึ่งอยู่ที่ชั้น 23 ของตึกนี้ครับ

2. เมื่อขึ้นลิฟท์ไปชั้น 23 แล้ว จะพบ รปภ ที่ประตูทางเข้า ให้ยื่นบัตรที่แลกจากด้านล่างให้ รปภ แล้วเข้าไปนั่งรอด้านในครับ

3. ภายในห้องนั่งรอ ส่วนมาก จะเป็นผู้ขอวีซ่าแบบคู่สมรสเป็นส่วนมาก ถ้ายื่นแบบท่องเที่ยวระยะสั้น จะน้อยมาก ซึ่งคิวก่อนหน้าผม 30 นาที ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจำนวน 3 คนเท่านั้นครับ

4. ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เรียก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประจำอยู่ตรง Counter กระจกสีเขียว อยู่ภายในห้องนั่งรอนี่แหละครับ ให้ตรวจสอบหลักฐานที่จะต้องยื่น ตามที่ TLS ระบุไว้ครับ ได้แก่
    4.1 แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าเชงเก้นระยะสั้น (ดาวน์โหลดจาก TLS Contact ได้ครับ) กรอกและลงลายมือชื่อรับรองให้เรียบร้อย แล้วแปะรูปถ่ายขนาด 3.5 cm. X 4.5 cm. ฉากหลังสีขาว เห็นหน้าชัดๆ บนแบบฟอร์มครับ    
    4.2 รูปถ่ายอีก 1 รูป ไม่ต้องแปะลงบนแบบฟอร์ม แนะนำว่า หลังรูปถ่ายทุกรูป ควรเขียนชื่อ-สกุล อังกฤษของตนเอง และระบุหมายเลข Passport ที่ยื่นขอวีซ่าเอาไว้ กันเกิดเหตุผิดพลาดครับ
    4.3 หนังสือเดินทางปัจจุบันฉบับจริง และสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ และวีซ่าครับ
    4.4 หนังสือเดินทางเก่าฉบับจริง และสำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับ และวีซ่าครับ
     * แนะนำว่า ให้แผ่นแรกเป็นหน้าแรกของ Passport ที่มีรูปและข้อมูลของเรา ส่วนแผ่นที่สองเป็นหน้าที่มีวีซ่าเชงเก้น แล้วแผ่นต่อไปให้เป็นวีซ่าอื่นๆ ครับ*
    4.5 เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ จาก/ถึง ประเทศไทย
    4.6 กรณีไปประเทศอื่นนอกเหนือกลุ่มเชงเก้นที่ต้องใช้วีซ่า ให้สำเนาหน้าวีซ่านั้นไปด้วยครับ เช่น ในแผนเดินทางมีฝรั่งเศสและอังกฤษ คุณต้องไปขอวีซ่าอังกฤษก่อน แล้วให้สำเนาหน้าวีซ่าอังกฤษติดไปด้วยครับ
    4.7 ประกันภัยการเดินทาง  ผมใช้ของ AIG ครับ ในกรมธรรม์ระบุเป็น WORLDWIDE ไม่มีปัญหาใด ๆ ครับ ผมเห็นบางบริษัทระบุแค่ FRANCE จะต้องแก้ไขใหม่นะครับ เห็นบางท่านระบุเป็น SCHENGEN ถึงจะใช้ได้ครับ
    4.8 สำเนาหลักฐานการจองโรงแรม ผมใช้ booking.com ยื่นครับ แนะนำให้ทำจดหมายรับรองแปะหน้าสำเนาหลักฐานจองโรงแรมเพื่อรับรองว่าผู้เดินทางอีกคนหนึ่งพักที่เดียวกับผม ส่วนพี่ที่ไปด้วยก็ทำจดหมายรับรองว่าผมเดินทางไปด้วยครับ เพราะใน booking.com จะระบุแค่ชื่อคนที่จองบน booking.com เท่านั้นครับ
    4.9 หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง - บริษัทที่ผมทำอยู่ มีเอกสารนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหาครับ
    4.10 สลิบเงินเดือนสำเนา ย้อนหลัง 3 เดือน - บริษัทที่ผมทำอยู่ มีเอกสารนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงไม่เป็นปัญหาเช่นกันครับ
    * เอกสารทั้งข้อ 4.9 และ 4.10 ต้องเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสนะครับ*
    4.11 หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบัญชี  
            - ผมขอ BANK QUARANTEE จากทางธนาคารครับ ให้บอกธนาคารเลยว่า จะยื่นขอวีซ่ากับประเทศใด เขาก็จัดให้เรียบร้อยครับ
            เป็นภาษาอังกฤษ (ที่มีข้อความ LOW MEDIUM HIGH FIGURE ครับ)
    4.12 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
            – ผมขอ BANK STATEMENT จากทางธนาคารครับ ธนาคารของผมไม่มีแบบฟอร์มที่แปลเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศส ผมก็ยื่นไปครับ
     *ยืนยันว่า BANK STATEMENT ลักษณะนี้ ยื่นขอวีซ่าได้ครับ เจ้าหน้าที่สถานทูต ไม่สอบถามใดๆ เพิ่มเติมครับ *
    4.13  เอกสารที่ผมยื่นเพิ่มเติมไป คือ แผนการท่องเที่ยวแบบสรุป และแบบละเอียด / สรุปค่าใช้จ่ายทั้งทริบ / ตั๋วรถไฟ France Rail Pass แบบ 6 วัน  

5. เจ้าหน้าที่สถานทูต ทำการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดนี้ ไม่เกิน 5 นาทีครับ ไม่สอบถามหรือขอหลักฐานใดๆ เพิ่มครับ

6. เจ้าหน้าที่สถานทูต จะแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระ หลังจากชำระเงินแล้ว จะให้ผู้ยื่นขอวีซ่ายืนรอสักครู่ เพื่อออกใบเสร็จและใบนัดรับ Passport  

7. เจ้าหน้าที่สถานทูตเดินเข้าในด้านใน ผมยืนรอประมาณ 5 นาที เจ้าหน้าที่สถานทูตเดินกลับมาพร้อมกับใบเสร็จและใบนัดรับ Passport ครับ

8. ใบนัดรับจะเป็นใบสีชมพูเล็กๆ ซึ่งของผม นัดรับวันอังคารที่ 17 กันยายน เวลา 14:00-15:00

9.  เราสามารถให้ใครมารับ Passport แทนเราก็ได้ครับ โดยให้ยื่นใบนัดรับกับใบเสร็จที่ได้รับวันนี้ครับ

สรุป เจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส และเจ้าหน้าที่ รปภ บริการและปฎิบัติตัวต่อผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นดีครับ เข้าไปแล้วไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือโดนดุครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่