ขอความกระจ่างเกี่ยวกับ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

กระทู้คำถาม
กราบขออภัยล่วงหน้า หากคำถามพื้น ๆ ง่าย ๆ นี้ รกบอร์ดจนอาจจะต้องดันกระทู้อื่นลงไปนะครับ

แต่จากจาเห็นว่า กระทู้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการตื่นตระหนกจากแดงเดือดทั้งกระดานที่ผ่านมา  หวังว่าคงไม่

รบกวนเกินนะครับ

สืบเนื่องจากหุ้น NUSA  มีการขึ้น XR เมื่อ 12 มีนาคม  ตามนี้ครับ
    

การเพิ่มทุน                                          

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 28 ก.พ. 2556
รายละเอียดการจัดสรร                                
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                              : 200,000,000
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                             : 11.40 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                              : 1.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                              : วันที่ 01 เม.ย. 2556 ถึงวันที่ 05 เม.ย. 2556
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                               : 14 มี.ค. 2556
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 15 มี.ค. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                  : 12 มี.ค. 2556

******** ผมมีหุ้นNUSA  ณ วัน XR จำนวน 11.4 หุ้น  ผมสามารถได้สิทธิ์ชื้อเพิ่มมาอีก 1 หุ้น  ซึ่งต้องรอเอกสารให้เราตอบกลับไปว่าซื้อหรือไม่จ่ายเงินวันไหน  อันนี้เข้าใจจบแล้วครับ *******

แต่มีข่าวเพืิ่มเติมหลังจาก ปลด H และ SP  คืออันนี้ครับ


เรื่อง                                               : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 18 มี.ค. 2556
จัดสรรให้กับ                                        : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
    ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)                   : 494,713,475
                                                   : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                             : 494,713,475
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หลักทรัพย์แปลงสภาพ)              : 5 : 1
                                                   : 14 พ.ค. 2556
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรั
พย์แปลงสภาพ (Record date)
    วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น              : 15 พ.ค. 2556
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพ              : 10 พ.ค. 2556
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                              : 0.00
    วันเสนอขาย                                              : วันที่ 16 พ.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2556
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ                      
        ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                           : ณูศาศิริ-รุ่นที่1
        อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)             : 1 : 1

        ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                      : 1.00
        อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                             :    3 ปี

***************************
ประเด็นคำถามคือ
1 หมายความว่าสิทธิ์ที่ประกาศล่าสุด 18 มีนาคม  เป็นคนละสิทธิ์กับที่ขึ้น XR ใช่หรือไม่ครับ
2 จำนวนหุ้นที่เราถืออยู่เพื่อการใช้สิทธิ์  จะนับจากจำนวนหุ้นที่มี ณ  : 9 พ.ค. 2556  ใช่หรือไม่ครับ
3 ถ้าตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  ผมมีหุ้น NUSA อยู่ในมือจำนวน 11.4 หุ้น
   สรุปสุดท้าย  ผมสามารถมีหุ้นที่ซื้อหริือแปลงสภาพมาทั้งสิ้นเท่ากับ 1 + 11 หุ้น
    และรวมทั้งหมดทั้งปวงคือ 11.4+1+11  = 23.4 หุ้นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกคำตอบทุกความเห็น   ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการตัดสินใจในหุ้นทุก ๆ ตัวนะครับ
โดยส่วนตัวแล้ว  จะเน้นถือหุ้นยาว ๆ ครับ เนื่องจากความรู้น้อย ไม่กล้าเล่นแบบเก็งกำไรครับ
ด้วยเหตุนี้  จึงหวั่นไหวเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานและวันนี้ครับ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่