งบ...แด่ผู้ถือหุ้น CEN

กระทู้สนทนา
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
       บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                      
                                     ประจำปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2555         2554
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   58,916        6,874
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.12         0.01
     ต่อหุ้น (บาท)           


งบการเงินเฉพาะกิจการ                               
                                     ประจำปี
                                     ตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2555         2554
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   44,548     (48,579)
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.09       (0.10)
     ต่อหุ้น (บาท)

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่