ชวนเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด สุพรรณบุรีครับ

กระทู้สนทนา
งานมีตั้งแต่ 17 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ครับ
มีการแสดงแสง สีเสียง "สงครามยุทธหัตถี"
งานออกร้านจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ สอยดาวงานกาชาด

เครดิต http://www.suphan.biz/Donjeadee.htm

วัน-เวลา การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงและเสียง
ตั้งแต่เวลา 19.00 – 20.15 น.
    - วันที่ 17 มกราคม 2556 (ซ้อมใหญ่)
    - วันที่ 18-20 มกราคม 2556
    - วันที่ 23 มกราคม 2556
    - วันที่ 25-27 มกราคม 2556
    - วันที่ 30-31 มกราคม 2556
    - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อมาถึงจังหวัดสุพรรณ ท่านสามารถไปเที่ยวชมได้หลายที่ครับ
เช่นไหว้พระหลวงพอโตวัดป่าเลไลยก์
ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถ่ายรูปกับมังกรสวรรค์
เที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านควายไทยที่ อ.ศรีประจันต์
เที่ยวบึงฉวาก พาเด็กๆดูปลา
เที่ยวตลาดสามชุก ชมวิถีตลาดเก่า
แล้วกลับมาสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview