เทคนิคย้าย/เปลื่ยน Harddisk หรือ Mainboard ใหม่โดยไม่ต้องลงวินโดวส์ใหม่ (XP)

กระทู้สนทนา
เห็นเพื่อนๆ ถามกันมาอยู่เป็นประจำ และผมก็เคยเขียนเป็นกระทู้ไปแล้ว เลยขอเอามาลงอีกครั้งสำหรับคนที่ยังมีปัญหากับการเปลื่ยน Harddisk หรือ Mainboard

1.เปิดหน้าต่าง command โดยคลิก Start > Run พิมพ์ CMD กด OK

2.ให้ไปที่ C:> เสร็จแล็วให้พิมพ์คำสั่งดังนี้

CD WINDOWS/DRIVER CACHE/i386

เมื่อมาที่โฟลเดอร์นี้แล้ว จะมีไฟล์สำคัญ 4 ไฟล์ ที่ต้องใช้ในการนี้ คือไฟล์ Atapi.sys, Intelide.sys,Pciide.sys และ Pciidex.sys ซึ่งจะอยู่ในรูปของไฟล์ .CAB ที่ชื่อ Driver.cab หรือ SP1.cab หรือ SP2.cab (แล้วแต่กรณีรุ่นของวินโดวส์)คุณต้องขยายไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ C:/windows/System32/Drivers

ในกรณีที่ใช้ Windows XP ธรรมดา (ไม่มี Service pack)
expand driver.cab -f:atapi.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:intelide.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciidex.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER

ในกรณีที่ใช้ Windows XP Service pack1
expand sp1.cab -f:atapi.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand sp1.cab -f:intelide.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER (สำหรับไดร์เวอร์ตัวนี้ต้องใช้ของวินโดวส์ธรรมดา)
expand sp1.cab -f:pciidex.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER

ในกรณีที่ใช้ Windows XP Service pack2
expand sp2.cab -f:atapi.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand sp2.cab -f:intelide.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER
expand driver.cab -f:pciide.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER (สำหรับไดร์เวอร์ตัวนี้ต้องใช้ของวินโดวส์ธรรมดา)
expand sp2.cab -f:pciidex.sys c:\\windows\\System32\\Drivers กด ENTER


4.ให้ก็อป script ข้างล่างนี้ ปะใน notepad แล้วเซฟเป็นชื่อ xp2k-idefix.reg ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นี้ ตอบ Yes และ OK


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\primary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\secondary_ide_channel]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\*pnp0600]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\*azt0502]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="atapi"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\gendisk]
"ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="disk"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#cc_0101]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_0e11&dev_ae33]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1039&dev_0601]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase \\pci#ven_1039&dev_5513]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1042&dev_1000]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_105a&dev_4d33]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1095&dev_0640]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1095&dev_0646]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1095&dev_0648]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1095&dev_0649]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1097&dev_0038]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_10ad&dev_0001]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_10ad&dev_0150]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_10b9&dev_5215]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_10b9&dev_5219]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_10b9&dev_5229]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="pciide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_1106&dev_0571]
"Service"="pciide"
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_1222]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_1230]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_2411]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_2421]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_7010]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_7111]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\CriticalDeviceDatabase\\pci#ven_8086&dev_7199]
"ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="intelide"

;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\atapi]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="SCSI miniport"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000019
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\\
00,73,00,79,00,73,00,00,00

;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\IntelIde]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="System Bus Extender"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000004
"Type"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\\
00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00


;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\PCIIde]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="System Bus Extender"
"Start"=dword:00000000
"Tag"=dword:00000003
"Type"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\\
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

ถ้าไม่สะดวกในการทำไฟล์นี้ ก็ไปดาวน์โหลดตามลิงค์นี่เพื่อความสะดวกของคุณๆ ทั้งหลาย

http://www.4shared.com/file/1272687/8a4ee21a/xp2k-idefix.html

5.อันเสร็จเรียบร้อย คราวนี้คุณก็ถอด Harddisk ไปใส่เครื่องใหม่ หรือเอา Mainboard ใหม่มาเปลื่ยนได้ หรือจะ Ghost เก็บไว้ใช้กับเครื่องอื่นๆต่อไป
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่