ร่วมงานกับ Pantip

Pantip.com และเว็บในเครือ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. นิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการสื่อสาร ไม่จำกัดสาขา
  2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ฝึกงานกับเราดียังไง?

  1. ได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
  2. ได้ปฏิบัติงานจริงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับพี่เลี้ยงที่น่ารัก
  3. ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของ Pantip.com
  4. ได้ของที่ระลึกจาก Pantip.com
  5. หนังสือรับรองการฝึกปฏิบัติงาน
  6. โอกาสในการร่วมงานกับ Pantip.com และบริษัทในเครือฯ

APPLY NOW
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-616-7022, Email: hr@pantip.com