ร่วมงานกับ Pantip

Pantip.com รับสมัคร Software Tester 2 อัตรา

Software Tester ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนากระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง งานของคุณจะเน้นไปที่การพัฒนาโค้ดให้มีคุณภาพดีขึ้นมากกว่าการค้นหาและการแก้ไขบั๊ก คุณจะทำงานร่วมกับทีม Software Engineer เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถทดสอบซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเองได้ คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันด้วยกระบวนการแบบ Agile เพื่อส่งมอบเว็บไซต์ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้นับล้านคน


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียน Test Case ตาม Requirement
 • ทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งส่วน Frontend และ Backend บนอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง Desktop, Mobile, Tablet และรายงานข้อผิดพลาดที่พบให้กับทีม Software Engineer
 • ร่วมประชุมและติดต่อประสานงานกับทีม Product Owner, Designer และ Software Engineer

คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีทักษะความรู้หรือเคยมีประสบการณ์ในการทดสอบด้วย Robot Framework, Selenium
 • สามารถทดสอบระบบ Frontend และ ระบบ Backend [โดยเฉพาะ Tool postman]
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Test Case/Test script เมื่อได้รับ Requirement ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมด้วยกระบวนการแบบ Agile ได้
 • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และเข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง
 • สามารถทดสอบงานหลายโปรเจ็คพร้อมกันได้

เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
 • การฝึกอบรมสัมมนาความรู้ในงาน
 • วันลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อปี
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
APPLY NOW
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-616-7022, Email: hr@pantip.com