ร่วมงานกับ Pantip

Pantip.com และเว็บในเครือ รับสมัคร จนท.ธุรการบัญชี (Accounting Administrator) 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
 • ติดต่อประสานงานเรื่องการวางบิล และรับเช็ค
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและความสามารถ

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรการบัญชี หรือสามารถใช้โปรแกรมบัญชี Easy ACC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท

 • ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • บริษัทมีโครงสร้างความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่ชัดเจน
 • การฝึกอบรมสัมมนาความรู้ในงาน
 • วันลาพักร้อนสูงสุด 15 วันต่อปี
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพพนักงาน
APPLY NOW
สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินเตอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
63/4 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-616-7022, Email: hr@pantip.com