ข้อมูลการถือ Passport ไทยไปประเทศต่างๆครับ (Asia)

กระทู้สนทนา
เห็นช่วงนี้มาถามกันบ่อยๆว่า Passport ใกล้หมดอายุแล้ว ไปประเทศนั้น นี้ นู้นได้มั้ย เมื่ีอคืนผมเลยไปค้นมาให้นะครับ จะทยอยๆลง ขอเป็นประเทศในเอเชียก่อนนะครับ

ข้อมูลที่ผมได้มาจาก TIM หรือ Travel Information Manual นะครับ อาจมีการอัพเดตรายละเอียดปลีกย่อยบ้าง แต่เนื้อหาหลักๆจะเหมือนเดิม ในกระทู้นี้ผมก็จะเน้นข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือ Passport ไทยเท่านั้นนะครับ ขอลงแต่ข้อมูลหลักๆที่ควรทราบนะครับ

ใครมีอะไรถาม ลองถามมาได้นะครับ ตอบได้จะตอบ

ปล.ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับ แต่ข้อมูลที่อัพเดต ควรดูจาก Website ของสถานฑูตของประเทศที่จะไปนะครับ

ขอเริ่มด้วยประเทศ . . .

พม่า (Myanmar)

Passport :
ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ไปถึง

Visa :
ต้องมีวีซ่า


Additional Information :
Tourist Visa Valid สูงสุด 28 วัน ไม่สามารถต่อได้ แต่อยู่เกินได้โดยจะปรับ 3 USD ต่อวัน จ่ายที่ Immigration ครับ

Warning :
ผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วกลับหรือตั๋วออกไปประเทศที่ 3 อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview