สมาชิกหมายเลข 7182017

I like to bake and curse people for salim because it's a curse that this site hates. Just get scolded and cry. It's already funny.

それはこのサイトが嫌う呪いだからです。叱られて泣くだけ。もうおかしい。

나는이 사이트가 싫어하는 저주이기 때문에 살림을 위해 사람들을 굽고 저주하는 것을 좋아합니다. 욕먹고 울기만 합니다. 이미 재미있습니다.

我喜欢烘烤和诅咒人们的萨利姆,因为这是这个网站讨厌的诅咒。只会被骂哭。已经很好笑了。

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่