DoSEM

บริการส่องSEM บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM,Scanning Electron Microscope และเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ EDS,EDX, Energy Dispersive X-ray Spectrometer ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด

ลิงก์

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่