nobuta wo produce

เพศ: หญิง    

"อดีตผ่านพ้นไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึง มีเพียงปัจจุบัน"

- ติช นัท ฮันห์ -

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่