MiddayDreamer

"บนโลกนี้ มีคนเป็นล้านคน
ทุกคนมีเป็นล้านใจ
ฉันก็ไม่ใช่ใคร ก็แค่คนหนึ่ง

โลกเราดูช่างกว้างใหญ่
ท้องฟ้าดูช่างกว้างไกล
...เธอแปลกใจบ้างไหม"

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่