มูลนิธิบลูพลาเน็ตฯ

เกิดเมื่อ: 25 ก.พ. 2554

มูลนิธิบลูพลาเน็ตเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
2. ดำเนินการ หรือ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่