HibaTsuna

หากใช้สมองซีกซ้าย แล้วมองในความเป็นจริง
ก็ดูไม่เหมาะไม่ควรสักอย่าง

หากใช้สมองซีกขวา ใช้เพียงจินตนาการ
ก็ยังมีแรงจะฝันต่อไหว

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่