Thanapuk

Man With No Name

. . . . มื อ ก ล้ อ ง พ เ น จ ร . . . .

...เกิดเป็นหนุ่ม เกิดเป็นชาย เกิดมาพร้อมความสงสัย
เกิดมาสมบูรณ์ เป็นชายสมชาย แต่ชีวิตเหมือนขาดสิ่งใด...

...จึงต้องค้นหา จึงต้องเดินทาง ยาวนาน เพียงใดยังไม่เห็น
โลกอันกว้างใหญ่ ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไป ตามใจฝัน...

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่