ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน

เพศ: หญิง    

📍A t t i t u d e.
i s
E v e r y t h i n g.
' ทั ศ น ค ติ คื อ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง'​

ทุกการกระทำ ทุกคำพูด ถึงผู้อื่น
… ย่อมสะท้อนตัวตน 🪞

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

𝐏𝐬.𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐁.

ยังไม่มีข้อมูล

สติ๊กเกอร์

ครบรอบ 22 ปีพันทิป
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่