divine_light

เพศ: ชาย    

ชาวพุทธ และเคารพทุกศาสนา
ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างศาสนา
สนใจศึกษาทุกศาสตร์และศิลป์ในโลก

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่