บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

รัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มระบบ
การเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย และช่วยให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น

ยังไม่มีข้อมูล

ลิงก์

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่