สมาชิกหมายเลข 1787834

เป็นผู้หญิงชอบเที่ยวตัวน้อย
ไม่ใช่นักเดินทาง
..แค่ชอบเดินทาง :D