นายสองสามก้าว

จากมนุษย์เงินเดือนอาชีพมั่นคงคนหนึ่ง
อยู่ๆ ก็เกิดเบื่อโลกสี่เหลี่ยม ยื่นใบลาออกมันซะดื้อๆ
ตั้งแต่บัดนั้น... ก็ทานแกลบแทนข้าว!
แล้วทุกวันนี้ตามความฝันมาไกลขนาดไหน
คงตอบได้เพียง แค่สองสามก้าวเท่านั้นเอง

Facebook : นายสองสามก้าว / A Life, A Traveller

ยังไม่มีข้อมูล

สติ๊กเกอร์

นักท่องเที่ยวบลูแพลนเน็ต