AjarnK

Academics
รักชาติ ภาษา ยุติธรรม กีฬา สุขภาพ ส่วนรวม วิทย์ -- สนใจ การจราจร.
"ยิ่งแบ่งปันความรัก, โลกยิ่งสวย"
The more the love is shared, the more beautiful the world will be.
"ยิ่งช่วยสังคม ประเทศยิ่งปลอดภัย"

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่