โปรแกรมฉายภาพยนตร์ในประเทศไทยปี 1999

Movies Release Schedule in Thailand 1999

(คลิกที่ชื่อภาพยนตร์เพื่อตรงไปสู่เวบไซต์อย่างเป็นทางการของภาพยนตร์เรื่องนั้น)


 


ศุกร์ 29 ตุลาคม
 

Title
Distributor
The Astronaut's Wife
Mongkol Major
The General's Daughter
UIP 
Never Been Kissed
Fox

ศุกร์ 5 พฤศจิกายน
 

Title
Distributor
Detroit Rock City
Mongkol Major
Fight Club
Fox
The Blair Witch Project
Nonthanund
The Mighty (Limited)
Entertain Pictures

ศุกร์ 12 พฤศจิกายน
 

Title
Distributor
Beowulf
Mongkol Major
Phantoms
Entertain Pictures
Blue Streak
Columbia TriStar

ศุกร์ 19 พฤศจิกายน
 

Title
Distributor
เรื่องตลก 69
Five Stars Production 
Bringing Out The Dead
Buena Vista Int'l
Teaching Mrs. Tingle
Entertain Pictures
He Got Game
Mongkol Major
Legionnaire
Mongkol Major

ศุกร์ 26 พฤศจิกายน
 

Title
Distributor
Random Hearts
Columbia TriStar
Pushing Tin
Fox
American Pie
Nonthanund
The Apostle
Mongkol Major
200 Cigarettes
Mongkol Major
Jackie Brown (Limited)
Entertain Pictures

ศุกร์ 3 ธันวาคม
 

Title
Distributor
Fly Me to Polaris
Mongkol Major
The Wings of the Dove (Limited)
Entertain Pictures
The World is Not Enough
UIP 

 

ศุกร์ 10 ธันวาคม
 

Title
Distributor
Toy Story 2
Buena Vista Int'l
Sliding Door 
Nonthanund

 

ศุกร์ 17 ธันวาคม 

Title
Distributor
Not One Less (Limited)
Columbia TriStar
Century of the Dragon
Mongkol Major
คนจร
Lotus Film
Bowfinger
UIP
Mickey Blue Eyes
Warner Bros.
ศุกร์ 24 ธันวาคม
 
Title
Distributor
Not One Less (Limited)
Columbia TriStar
End of Days
Buena Vista Int'l
Inferno
 

ศุกร์ 31 ธันวาคม
 

Title
Distributor
Not One Less (Limited)
Columbia TriStar
Drive Me Crazy
Fox
Resurrection
Mongkol Major


Links

Distributors & Studios (International)

Distributors & Studios (Thai)

Cinemas

Database

Contact : E-mail เพื่อเสนอคำแนะนำ, แก้ไข-เพิ่มเติมข้อมูล

โปรแกรมฉายภาพยนตร์ในประเทศไทยปี
1999 | 2000 | 2001
2002 | 2003 | 2004
2005 | 2006 | 2007
2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013
2014

คลังข้อมูลหนัง : Movie Archives

top