อัตราเงินบาทลอยตัว,แข็งตัว,อ่อนตัว คืออะไร ทำไมทำให้ธุรกิจเจ๊งได้

กระทู้คำถาม
คือไม่ค่อยเข้าใจครับว่า ว่าทำไมมันทำให้ เศรษฐกิจในประเทศระส่ำระสาย ได้ ยกตัวอย่างให้ด้วยจะดีมากเลยครับ

ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
อัตราเงินบาทลอยตัว,แข็งค่า,อ่อนค่า    มันเป็นเรื่อง ของ อัตราแลกเปลี่ยน  ที่เกี่ยวข้องกับ  ธุรกิจที่ทำการค้า ระหว่างประเทศครับ   โดยเฉพาะกับ ธุรกิจที่ส่งสินค้าออก  กับ ธุรกิจที่ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ      รวมถึง ระบบของธนาคารที่มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เข้ามา ปล่อยกู้ ให้ระหว่าง ธนาคาร  ด้วยกัน  

                       อัตราเงินบาทลอยตัว   เป็นคำศัพท์  ที่ อ่าน แล้ว อาจจะงง   ว่า ทำไม มันต้องลอยตัว     แต่ จริง ๆ  แล้ว  ความหมาย มัน ก็หมายถึง   การลดค่าเงินบาท นั่นเอง   ซึ่ง จะมีผลกระทบ  ทำให้ เงินบาท อ่อนค่า ลง หรือถูกลดค่าลง  อย่างเสรี     คนที่กู้หนี้ ยืมสินมาจากต่างประเทศ  ก็ จะพบกับอุปสรรคในการชำระหนี้     เพราะจะทำให้ต้นทุนกู้ยืมเงิน  สูงขึ้น     ยกตัวอย่างเช่น     บริษัท  ก   กู้ยืม เงิน ดอลล่าร์ จาก ธนาคารฮ่องกงที่ ประเทศฮ่องกง เข้ามาขยายกิจการในประเทศไทย     สมมติ  กู้มา   1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ  ที่อัตราแลกเปลี่ยน   1  ดอลล่าร์  =   25  บาท   ได้เงินเข้ามา    25,000,000  บาท      ต่อมา  วันดี คืน ดี   รัฐ     ประกาศ  ลอยตัวค่าเงินบาท แบบไม่มีกำหนด อัตราขั้นต่ำ     เงินบาท  อ่อนค่า ลง  เป็น  50 บาท ต่อ  1  ดอลล่าร์      หาก วันนี้  บริษัท   ก   ถึงกำหนด จะต้องชำระหนี้     บริษัท  ก   ก็ต้องจ่ายคืน หนี้ เงินที่กู้ยืมมาทั้งหมด เป็นเงิน    1  ล้าน เหรียญ  x  50   บาท    =   50,000,000  บาท   (ยังไม่ได้คำนวณรวม  เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ นะครับ)   ถ้า เจอ กรณี อย่างนี้   จะทำให้บริษัท ก    อาจจะล้มละลายได้  หรือ อาจจะถูกยึดกิจการได้  ถ้าไม่มีเงินชำระหนี้    หรือ ถ้า สามารถ ชำระหนี้ ได้   ก็คง จะเลี้ยงไม่โต แล้ว ล่ะครับ   เพราะต้นทุนในการกู้ยืมเงินมา สูง ขึ้น เท่าตัว  100%
      
                           ส่วนเงินบาท  แข็ง ตัว    นั้น มัน ไม่มี  ในระบบนะครับ       มันมีแต่ คำว่า เงิน บาท แข็ง ค่า ขึ้น      มัน ก็ เกิดจากการที่เศรษฐกิจ บ้านเรา  มี ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น   ธุรกิจการค้า เจริญรุ่งเรือง   ในขณะเดียว  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ  สูงกว่า ของต่างประเทศ  ทำให้เกิดแรงจูงใจ   ให้ต่าง ชาติ   ย้ายเงินทุนของตัวเอง  เข้ามา หาผลประโยชน์ ตอบแทนในประเทศไทย    โดยเงิน บางส่วนก็นำเข้ามาซื้อ พันธบัตรของประเทศไทย หรือ  ซื้อ ตราสารหนี้  ที่ให้ดอกเบี้ยสูง ๆ    ทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว      เงินบางส่วน ก็ไหล เข้าไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของประเทศไทย   เงินบางส่วน ก็ไหล ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   โดยเฉพาะ พวก คอนโด  ต่าง ๆ     เมื่อ เงินต่างชาติ ไหลเข้าประเทศเรามากขึ้น  เขา ก็ต้องนำ เงินดอลล่าร์ มาแลกซื้อ กับ เงินบาท ของเรา   หรือ เอา เงินดอลล่าร์  มาแลก เป็นเงินบาทไทย ก่อน  แล้วก็เอาเงินบาทไปทำธุรกรรมต่าง ๆ  ในประเทศไทย    เมื่อเงินบาท มีแรงซื้อ มากขึ้น   ทำให้เงินบาท หา ยาก ขึ้น   ก็เลยทำให้ ค่าของเงินบาท แข็งค่าขึ้นครับ     ซึ่งการที่ค่าเงินแข็งค่า ขึ้นนี้   ก็จะมีผลกระทบ ทำให้ ธุรกิจที่ส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ   ราคาสินค้าจะแพงขึ้น   ในสายตาของชาวต่างชาติ    และ รายได้ที่ได้จากการขายสินค้า  เมื่อ รับเป็นเงินดอลล่าร์ เข้ามา แปลงเป็นค่าของเงินบาท  ก็จะได้ จำนวนเงินรวมน้อยลง   ทำให้รายได้ จากการขาย ลด ลงไป   ผลประกอบการก็จะทรุด   แต่ในขณะเดียว กัน  ก็จะเกิด ผลดี กับธุรกิจ ที่ นำเข้าสินค้า  ซึ่งจะทำให้ต้นทุนซื้อของสินค้าถูกลง     หรือ ถ้าเป็น ธุรกิจที่จะต้องถึงกำหนด ชำระหนี้ เป็นเงินตราต่างประเทศ   ก็จะทำให้ เขาจ่ายชำระหนี้  ถูกลง หรือ จ่ายชำระหนี้ โดยใช้จำนวนเงินลดลง  ครับ       กรณีนี้ คงไม่ต้องยกตัวอย่างแล้วนะครับ  เพราะอ่านข้อมูล แล้ว คงจะนึกภาพออกนะครับ  

                        ส่วนค่าเงิน อ่อนตัว   นี้ ก็ไม่มีในระบบ นะครับ   มันจะมี  แต่ ค่าเงินอ่อนค่า  ลง   นะครับ      กรณี อย่างนี้  มันมักจะเกิดขึ้น ภายหลังจาก ค่าเงินแข็งค่า ขึ้นมาแล้ว   ทำให้ นักธุรกิจ ที่เห็นแก่ตัว  โดยเฉพาะ ธุรกิจส่งออก   จะ เรียกร้องขอความช่วยเหลือ ว่า ธุรกิจของตนเองจะไปไม่รอดแล้ว     ขอความช่วยเหลือ จาก รัฐ  ให้ช่วยแก้ไข เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้หน่อย    จะทำอย่างไร ก็ได้  ขอให้ธุรกิจของตนอง ได้ผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น       รัฐ ทนแรง กดดันไม่ไหว   ก็ เลย ต้อง ขอร้องให้  ธปท ช่วยประกาศลด อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง ให้มากที่สุด   เพื่อลดผลประโยชน์ของเงินทุนต่างชาติที่ไหล เข้ามาแล้ว ให้  ทยอยไหล ออกไป   เพื่อ ทำให้ค่าเงิน ที่แข็งค่า  กลายเป็น ค่าเงินที่อ่อนค่า  ลง    ขณะเดียวกัน เมื่อ เงินทุน ต่างชาติ  ถูก กดดัน เรื่องผลประโยชน์    เงินทุน ต่างชาติ  จะนิ่งเฉย ก็ไม่ได้แล้ว   ก็ต้องถอนเงินทุนที่ลงทุนใน พันธบัตรของประเทศไทย   ถอนเงินทุนบางส่วนหรือ ทั้งหมด ที่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้    และ ถอนเงินทุน บางส่วน หรือ ทั้งหมด ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ออก  แล้ว นำเงินบาท ที่ได้  ไปแลก คืน เป็นเงินดอลล่าร์   เพื่อนำกลับไปต่างประเทศ   ทำให้  เงินบาท ถูกขาย มากขึ้น  เพื่อนำไปแลก กับเงินดอลล่าร์   ก็เลยทำให้เงินบาท อ่อนค่า ลง      ถ้า เป็นกรณีนี้    ธุรกิจ ส่งออก   ก็จะได้ ผลประโยชน์ เพิ่มขึ้น   เพราะจะทำให้สินค้าที่ส่งไปขายต่างประเทศ มีราคาถูกลง    ทำให้รายได้ที่ได้รับเข้ามาเมื่อแปลงค่าเงินต่ราต่างประเทศ เป็นเงินบาท แล้ว จะได้ จำนวนเงินเพิ่มขึ้น ทำให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น    แต่ ใน ขณะเดียวกัน   ก็จะเกิดผลเสีย ต่อ  ธุรกิจ ที่ นำเข้าสินค้า  นำเข้าเครื่องจักร  หรือ ธุรกิจที่กู้ยืมเงินต่างประเทศเข้ามา   ที่ถึงกำหนดชำระหนี้   ก็ต้องจ่ายหนี้ ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น  ทำให้ต้นทุนที่สั่งซื้อสินค้าเข้ามาสูงขึ้น หรือ ภาระในการจ่ายชำระหนี้   ต้องจ่ายเงินมากขึ้น    และ จะพลอย ทำให้  คนที่ ฝากเงินกับธนาคาร พลอย ถูกลดผลประโยชน์  ด้วยการ ลด ดอกเบี้ยฝาก ลง  ทำให้รายได้ลด ลง ด้วย   ส่วนคนที่กู้ยืมเงินกับธนาคาร  ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น เพราะ จะชำระหนี้ ใช้จำนวนเงินลดลง ครับ   กรณีนี้ คงไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับ  เพราะอ่านข้อมูล แล้วคงจะเข้าใจ นะครับ

                      สรุป สุดท้าย   การลอยตัวค่าเงินบาท  หรือ เงินบาท แข็งค่าขึ้น  หรือ อ่อนค่าลง    มักจะมี  คนที่ได้ ผลประโยชน์  ขณะเดียวกัน ก็จะมีคนที่ต้องเสียผลประโยชน์ ด้วย      แต่ใครจะได้ผลประโยชน์ มาก   ประโยชน์น้อย  ให้สังเกต ที่ นโยบายของ รัฐ เป็นหลัก    หากรัฐ สร้างหนี้ ไว้เยอะ  หรือ ต้องการจะส่งสินค้าออก มาก ๆ     ก็ต้องหาทางกดดันให้มีการลดดอกเบี้ยเงินฝาก ลง   เพื่อให์ค่าเงินอ่อนค่าลง สมใจอยาก   ผลักดันให้  ต่างชาติ ต้องโยก เงินออกนอกประเทศเร็วขึ้น  เพราะ ถ้าเขาขืนอยู่ต่อ  ก็จะมีแต่ จะขาดทุน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับ        แต่ถ้า รัฐ   ไป กู้หนี้ ต่างประเทศไว้เยอะ   ก็อาจจะต้อง หาวิธีทำให้ เงินบาท แข็งค่าขึ้น  เพื่อจะได้ชำระหนี้ ต่างประเทศให้น้อยลง   เป็นต้น      ทั้งหมดนี้  เป็นแค่  ยกตัวอย่าง เพื่อให้อ่าน ให้เข้าใจ ยิ่งขึ้น   เท่านั้นนะครับ     เพราะ ของจริง อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ผม ยก ตัวอย่างไว้ ก็ได้ นะครับ          

                   ขอให้โชคดีครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview