[CR]แบกเป้เที่ยว โฮจิมินห์-ดาลัต ตอนที่ 2

กระทู้รีวิว
วันที่ 2 ของการเดินทาง ตรงกับวันที่ 5/3/56
จากที่ได้ขึ้นรถนอนโฮจิมินห์ ดาลัต 8.15 น. ในตอนที่ 1 ครับ

ตอนที่ 1 การเดินทางสู่โฮจิมินห์
http://pantip.com/topic/30517345
ตอนที่ 3 ตอนจบ กลับมาเที่ยวโฮจิมินห์
http://pantip.com/topic/30568570

ชื่อสินค้า:   เวียดนาม
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview