คำถามเกี่ยวกับเทวดา สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ในทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก

1.  เคยอ่านเจอในหนังสือบางเล่มว่า  มีสัตว์นรกบางตน  ไปเข้าฝันคนบางคน    บอกว่า  ตนได้รับกรรมบางอย่างอยู่   ให้ช่วยทำบุญบางอย่างไปให้    เขาก็จะพ้นจากนรก   มีเรื่องราวเเบบนี้  ที่เป็นพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกไหม   หรือว่า   มีขึ้นจากคัมภีร์ของสาวกชั้นหลัง ๆ

2.  เเสดงว่า   สัตว์นรกดังกล่าว   สามารถรู้อดีตชาติ   รู้กรรมของตน  รู้วิธีเเก้กรรมของตนด้วย  เเละยังสามารถหรือได้รับอนุญาตจากพยายมให้เข้าฝันหรือติดต่อกับคนบนโลกได้ด้วยใช่ไหมครับ

3.เทวดาทุกระดับ  ทุกชั้นสวรรค์   ตั้งเเต่สวรรค์ชั้นต่ำสุด    จนถึงขั้นสูงสุด  ขั้นพรหม   สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์ในปัจจุบัน  อดีต  อนาคต ที่เกิดในสวรรค์ด้วยกัน  หรือ ภพภูมิอื่น ๆ เช่น   นรกภูมิ    ภพภูมิมนุษย์  ไหม    สามารถหยั่งรู้อดีต   อดีตชาติ  ปัจจุบัน  หยั่งรู้อนาคต   หยั่งรู้กรรมอดึต  กรรมอนาคตไหม  ปฎิบัติธรรม  เเก้กรรมเอง  หรือ  ติดต่อมนุษย์เพื่ออุทิศบุญให้เขาได้ไหม

4.  สัตว์นรก   เปรต  อสุรกาย   เดรัจฉาน  สามารถหยั่งรู้อดึต   อดีตชาติ    เหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ห่างไกลออกไป   หยั่งรู้ภพภูมิสวรรค์  ภพภูมิมนุษย์  ได้หรือไม่     หยั่งรู้อนาคต   หยั่งรู้กรรม  วิธีเเก้กรรม ได้หรือไม่    หรือว่า  บางตนหยั่งรู้ได้    เเต่เเก้ไขอะไรด้วยตนเองไม่ได้     เเต่คนบนโลกถ้ารับรู้   สามารถส่งบุญให้เขาพ้นอบายทุคติภูมิได้   

5. เคยมีการปรากฎร่างของสัตว์นรก   เปรต   อสุรกาย    สัตว์เดรัจฉานที่ตายไปเเล้ว    ให้เทวดา   หรือ   มนุษย์    ให้ได้เห็น   หรือ  เข้าฝัน     ไหม   ในพระไตรปิฎก

6.  การที่บุคคลฝันถึงสัตว์เดรัจฉานที่เขาเลี้ยงไว้   เเต่ตายไปเเล้ว      เป็นเพราะเขาคิดไปเอง  จึงเห็นภาพในฝัน    หรือ  เพราะสัตว์เหล่านั้นติดต่อเขาจริง  ๆ

7.  ตามพระไตรปิฎก    เป็นไปได้ไหมที่   สัตว์นรก   เปรต  อสุรกาย  เดรัจฉาน   จะเข้าฝัน   หรือ  ปรากฎกายให้มนุษย์   หรือ   เทวดาเห็น

ขอ ขอบพระคุณล่วงหน้า สำหรับทุก  ๆ  คำตอบ ครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่