เผยแพร่ผลงานการทำสื่อการสอนผ่านเว็บไซต์ kruaof.com

เปิดหน้าผลงานการทำแบบสอน โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ ที่เรียกว่า wbi หรือเว็บเบส instruction ในเว็บไซต์ kruaof.com 😀

ทำในรายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสแครช เป็นโปรแกรมภาษาสำหรับ นักเรียน ในการฝึกเขียนโปรแกรมของระดับประถมศึกษา ซึ่งในหนังสือเรียนเขียนไม่ค่อยละเอียด และนักเรียน ก็จะไม่สามารถที่จะทำ หรือศึกษาเพิ่มเติมได้

ผมในนามของครูผู้สอนในรายวิชานี้เลยจัดทำเป็นบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของผมเองที่มีชื่อว่า ครูออฟสอนคอมพิวเตอร์ www.kruaof.com

ซึ่งจะ พัฒนาในรายวิชาต่างๆซึ่งในตอนนี้ผมได้พัฒนาในส่วนของวิชาเทคโนโลยีซึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนผมเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมโดยมีเนื้อหาสาระ ครอบคลุมทั้ง หมดของ หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา

โดยในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นสายชั้นประถมปลายปีแรกผมจะให้เรียนในส่วนของโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด

ในส่วนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมสแครช ซึ่งเป็นการ ฝึกเขียนโปรแกรมของนักเรียน และนำไปต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการนำเสนอ ข้อมูลต่างๆซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะต้องรู้จักการนำเสนอข้อมูลในรายวิชาต่างๆซึ่งจะ ต่อยอดการนำเสนอไปสู่ในระดับมัธยมศึกษาต่อไป

นอกจากนี้ผมยังทำเนื้อหาอะไรฉากอื่นๆ ที่ทันโลกทันสมัยเช่น การเขียนโปรแกรม KidBright ide, การเขียนโปรแกรมหน้าเว็บเพจด้วย Google site, การออกแบบ infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint, การออกแบบ infographic ด้วย canva และอื่นๆ อีกหลายภาษา
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่