เชิญชวนพสกนิกรไทยร่วมเทิดพระเกียรติ รำลึกพระอัจฉริยภาพดนตรีแจ๊สองค์ “อัครศิลปิน” สำรองที่นั่งชมฟรีได้แล้ว


กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนพสกนิกรไทยร่วมเทิดพระเกียรติ รำลึกพระอัจฉริยภาพดนตรีแจ๊สองค์ “อัครศิลปิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 สำรองที่นั่งชมฟรีได้แล้ว 
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับวงเฉลิมราชย์ จัดงานแถลงข่าว  การแสดงดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช 2559 ผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชย์ และนายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย) นักร้องชนะเลิศเวทีศาลาเฉลิมกรุง ปี 2548 ร่วมแถลงข่าว โดยนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมงาน พร้อมชมตัวอย่างการแสดงดนตรีแจ๊ส โดย วงดนตรีเฉลิมราชย์ ใน 4 บทเพลง ประกอบด้วย เพลง Yardbird suite เพลง It had to be you ขับร้องโดย สปาย เพลง Beyond the sea ขับร้องโดย นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พุทธศักราช 2563 และเพลง Friday night rag (เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 เวลา 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีสวธ. ประธานแถลงข่าว กล่าวว่า ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “อัครศิลปิน” ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์ทุกแขนง รวมถึงด้านดนตรีสากล โดยเฉพาะดนตรีแจ๊ส ดนตรีที่ทรงโปรดและได้ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงเป็นจำนวนมาก ที่มีความไพเราะทั้งทำนองและเนื้อหา เป็นที่ชื่นชอบของพสกนิกรชาวไทยอย่างไม่เสื่อมคลาย กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และศิลปะแขนงต่าง ๆ ของชาติ อีกทั้งเพื่อสนองงานสำคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ การดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณีให้มีการสืบทอดอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ในชื่องาน “การแสดงดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” กำหนดจัดแสดงในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงแจ๊ส จากวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้แก่ วงดนตรีเฉลิมราชย์ ร่วมด้วยวงดนตรีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกอบด้วยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (Thai Youth Orchestra : TYO) คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir : TYC) และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW)

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม


“การแสดงดนตรีแจ๊สในครั้งนี้ได้ใช้ศักยภาพของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Cultural Centre) ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านและสามารถรองรับการจัดงานการแสดงดนตรี และการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่ การเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ Soft Power ของประเทศ หรือ Thailand Soft Power Space ต่อไป” นายโกวิท กล่าว

ด้าน นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช 2559 ผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชย์ เปิดเผยว่า การแสดงในครั้งนี้ ผู้ชมจะได้เต็มอิ่มกับ บทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงสากลแนวแจ๊ส รวมกว่า 35 บทเพลง ประกอบด้วย ดนตรีบรรเลง เช่น Friday Night Rag / Moanin’ / April in Paris / Love at sundown (Featuring A. Denny) / พิเศษการแสดงขลุ่ย แจ๊ส โดย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง การแสดงดนตรีประกอบการขับร้องโดยศิลปินคุณภาพ ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (สปาย) อาทิ I’ve got you under my skin / It had to be you / The way you look tonight ต่อด้วย ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ (เมจิ) อาทิ (It’s only a) Paper moon / My one and only love และพลาดไม่ได้กับศิลปินนักร้องระดับตำนาน แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) มาขับขานบทเพลง Alexander’s ragtime / You’ve got a friend in me / Beyond the sea และ As time goes by (Featuring A’ Denny)  และยังมีนักร้องรุ่นใหม่น้ำเสียงคุณภาพ สรวีย์ ธนพูนหิรัญ (ผิง ผิง) มาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ อาทิตย์อับแสง แสงเทียน แสงเดือน และ สายลม ต่อด้วย เชิญพร กำหนดศรี (ซอ) ขับร้องบทเพลง Autumn leaves / On the sunny side of the street

นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พุทธศักราช 2559บันทึกงานแถลงข่าวการแสดงดนตรีแจ๊ส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังงานแถลงข่าวการแสดงดนตรีแจ๊ส ฯ
คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ


นอกจากนี้ ยังมีการแสดงดนตรีโดย วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra : TYO) พร้อม คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir : TYC) มาแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น ในดวงใจนิรันดร์ ลมหนาว และ วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) มาร่วมสร้างความประทับใจในบทเพลง Oh I Say / เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย / ใกล้รุ่ง / คำหวาน / ค่ำแล้ว / แว่ว และ เพลงรัก
 
จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมน้อมรำลึกและดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊ส โดยสำรองที่นั่งเข้าชมได้ฟรีที่เว็บไซต์ dcpthaiyouth.net หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0 2247 0013 ต่อ 5431 และ 5432 ในเวลาราชการ  และสามารถติดตามข่าวสารวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ทาง www.culture.go.th หรือเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

จองบัตร คลิก  https://www.dcpthaiyouth.net/concert

พาพันเคลิ้มพาพันรักสัตว์พาพันดี๊ด๊า
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่