ใช้ chat GPT เขียนโค๊ด PHP แสดงราคา BTC ออกมาเป็นกราฟ

กระทู้สนทนา
ผมให้ chat GPT เขียนโค๊ด PHP แสดงราคา BTC ออกมาเป็นกราฟ โดยดึง api มาจาก Bitkub โดยมีโค๊ดที่ได้จาก Chat GPT ตามด้านล่าง
โค๊ดทั้งหมดผมไม่ได้เขียนเองสักบรรทัดเดียว แค่ป้อนคำถาม ความต้องการไปเท่านั้น ดูตัวอย่างแสดงผลได้ที่นี่ กราฟราคา BTC
ลองไปเล่นกันดูได้ เดี๋ยวนี้ Chat GPT เก่งขึ้นมาก ต่อไปโปรแกรมเมอร์คงทำงานสบายขึ้น หรืออาจตกงาน 
ใส่โค้ด
<?php
// URL ของ API ที่ให้ข้อมูลราคา Bitcoin จาก bitkub.com
$api_url = 'https://api.bitkub.com/api/market/ticker?sym=THB_BTC';
// ส่ง HTTP request ไปยัง API
$ch = curl_init($api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
// แปลง JSON เป็น PHP array
$result = json_decode($response, true);
// ตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่
if ($result && isset($result['THB_BTC']['last'])) {
    // ดึงราคา Bitcoin จาก array
    $btc_price = $result['THB_BTC']['last'];
    
    // ดึงราคาสูงสุดและต่ำสุด
    $high_price = $result['THB_BTC']['high24hr'];
    $low_price = $result['THB_BTC']['low24hr'];
    // ส่งค่าราคา Bitcoin และข้อมูลสถิติไปยัง JavaScript เพื่อทำกราฟ
    echo "<script>
            var btcPrice = $btc_price;
            var highPrice = $high_price;
            var lowPrice = $low_price;
         </script>";
} else {
    echo "ไม่สามารถดึงข้อมูลราคา Bitcoin ได้";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
    <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
    <style>
        body {
            font-family: 'Arial', sans-serif;
            margin: 20px;
            text-align: center;
        }
        h3 {
            color: #333;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        #chart_div {
            width: 70%;
            margin: 0 auto;
        }
        button {
            padding: 10px 20px;
            font-size: 16px;
            cursor: pointer;
            background-color: #4CAF50;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 5px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h3>ราคา Bitcoin และสถิติใน 24 ชั่วโมง</h3>
    <div id="chart_div" class="w3-card-4 w3-round"></div>
    <!-- เพิ่มปุ่ม Refresh -->
    <br><button onclick="refreshPage()" class="w3-button w3-green w3-round">รีเฟรช</button>
    <script type="text/javascript">
        google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
        google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
        function drawChart() {
            var data = google.visualization.arrayToDataTable([
                ['หมวดหมู่', 'ราคา'],
                ['ราคา Bitcoin', <?php echo isset($btc_price) ? $btc_price : 'null'; ?>],
                ['ราคาสูงสุดใน 24 ชั่วโมง', <?php echo isset($high_price) ? $high_price : 'null'; ?>],
                ['ราคาต่ำสุดใน 24 ชั่วโมง', <?php echo isset($low_price) ? $low_price : 'null'; ?>]
            ]);
            var options = {
                title: 'ราคา Bitcoin และสถิติใน 24 ชั่วโมง',
                
                vAxis: {minValue: 0}
            };
            var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('chart_div'));
            chart.draw(data, options);
        }
        // รีเฟรชทุก 10 นาที
        setInterval(function () {
            location.reload();
        }, 600000); // 10 นาที = 600000 มิลลิวินาที
        // ฟังก์ชันรีเฟรช
        function refreshPage() {
            location.reload();
        }
    </script>
</body>
</html>
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่