11/11 สละชีวิตร์ถวายเป็นราชพลี

วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน เป็นวันรำลึกการสงบศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในเวลา 11 นาฬิกา ของวันที่ 11 เดือน 11 ปี 1918 (พ.ศ. 2461) ในปี 2566 ครบ 105 ปี

ในหลายประเทศมีงานรำลึกเป็นประจำทุกปี โดยเรียกว่าวันสงบศึก (Armistice Day) วันรำลึก (Rememberance Day)  หรือวันทหารผ่านศึก (Veterans Day) มีการใช้ดอกป๊อปปี้สีแดงที่ขึ้นในสนามรบเป็นสัญลักษณ์ (ในประเทศไทยให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันทหารผ่านศึก)อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตั้งอยู่ที่มุมด้านทิศเหนือของสนามหลวง ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

"ทหารซึ่งมีรายนามจารึกไว้ที่อนุสาวรีย์นี้ ล้วนเป็นผู้ซึ่งได้อาสาไปในงานพระราชสงคราม ได้ถึงแก่ความตายเสียก่อนกองทหารออกจากกรุงเทพฯ ๒ คน นอกจากนั้นตายในทวีปยุโหรประหว่างราชการ นับว่าล้วนเป็นผู้ซึ่งได้สละชีวิตร์ถวายเป็นราชพลี เผื่อแผ่เกียรติคุณของชายไทยและกรุงสยาม"

ร.ต. สงวน ทันด่วน  (16 ธันวาคม 2437 - 11 กุมภาพันธ์ 2460 อายุ 22 ปี)
นายดาบ เยื้อน สังข์อยุทธ (29 กุมภาพันธ์ 2439 - 15 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 21 ปี)
จ่านายสิบ (ชั่วคราว) หม่อมหลวง อุ่น อิศรเสนา ณ กรุงเทพ (31 ตุลาคม 2436 - 4 มีนาคม 2461  อายุ 24 ปี)
จ่านายสิบ เจรีญ พิรอด (4 เมษายน 2434 - 26 มกราคม 2461  อายุ 26 ปี)
นายสิบเอก ปุ้ย ขวัญยืน (4 เมษายน 2440 - 22 มกราคม 2461  อายุ 20 ปี)
นายสิบตรี นิ่ม ชาครีรัตน์ (21 พฤศจิกายน 2442 - 22 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 19 ปี)
นายสิบตรี ชื่น นภากาศ (21 กรกฎาคม 2441 - 6 เมษายน 2462  อายุ 20 ปี)
พลทหาร ตุ๊ (4 กรกฎาคม 2441 - 1 มีนาคม 2460  อายุ 18 ปี)
พลทหาร  ชั้ว อ่อนเอื้อวงษ์ (11 มิถุนายน 2437 - 21 ตุลาคม 2461  อายุ 24 ปี)
พลทหาร  พรม แตงเต่งวรรณ  (4 มีนาคม 2437 - 14 พฤศจิกายน 2461 อายุ 24 ปี)
พลทหาร  ศุข พ่วงเพิ่มพันธุ์ (17 พฤษภาคม 2439 - 29 มกราคม 2461 อายุ 21 ปี)
พลทหาร เนื่อง พิณวานิช (5 มกราคม 2440 - 3 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 21 ปี)
พลทหาร  นาค พุยมีผล (8 กรกฎาคม 2439 - 6 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 21 ปี))
พลทหาร บุญ ไพรวรรณ (9 มิถุนายน 2435 - 7 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 25 ปี)
พลทหาร โป๊ะ ชุกซ่อนภัย (10 มิถุนายน 2438 - 7 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 22 ปี)
พลทหาร เชื่อม เปรมปรุงใจ (10 ตุลาคม 2439 - 9 กุมภาพันธ์ 2461  อายุ 21 ปี)
พลทหาร ศิลา นอมภูเขียว (26 สิงหาคม 2437 - 2 มีนาคม 2461  อายุ 23 ปี)
พลทหาร ผ่อง อมาตยกุล (1 กุมภาพันธ์ 2436 - 29 เมษายน 2462  อายุ 26 ปี)
พลทหาร เปลี่ยน นุ่มปรีชา (19 มีนาคม 2438 - 13 มิถุนายน 2462  อายุ 24 ปี)

"Lest we forget" 

ที่มา: 
จารึกอนุสาวรีย์ทหารอาสา https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/1068
ภาพโดย Chainwit. - งานของตัว, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103650362
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่