[CR] 𝐁𝐨𝐩𝐢𝐥𝐢𝐚𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤 ย่านประวัติศาสตร์เมืองไทเป

==================================
 
📌  𝐅𝐁 𝐏𝐚𝐠𝐞 : https://www.facebook.com/NineBaTieww/
📌  𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : https://www.youtube.com/channel/UCD5yBftMobZTEHWAZsb-AOA
📌  𝐏𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩 : https://goo.gl/zyjE6w
📌  𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐞.𝐌𝐞 : https://th.readme.me/id/ninebatieww
📌  𝐏𝐢𝐧𝐓𝐫𝐢𝐩 : https://bit.ly/3tcfGDT
📌  กลุ่ม น า ย บ้ า เ ที่ ย ว 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩 : https://www.facebook.com/groups/151691592205651
 
==================================

ย่านประวัติศาสตร์ปัวผีเหลียว อาคารอิฐแดงเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ และรีโนเวทให้เป็นย่านท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปฮิปๆ สวยๆ อีกย่านนึง
ของเมืองไทเป
📍 Bopiliao Historical Block 
🚈 : MRT Longshan Temple [BL10] ทางออก 1
🗺️ : https://goo.gl/maps/WdNvQWwW9NSTHTaJ8
⏰ : 09.00 -18.00 น. ไม่เสียค่าเข้า

📍 Bopiliao Historical Block 
🚈 : MRT Longshan Temple [BL10] ทางออก 1
🗺️ : https://goo.gl/maps/WdNvQWwW9NSTHTaJ8
⏰ : 09.00 -18.00 น. ไม่เสียค่าเข้า

เพี้ยนปักหมุดเพี้ยนปักหมุดเพี้ยนปักหมุด
ชื่อสินค้า:   น า ย บ้ า เ ที่ ย ว
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่